Hale Dilek Süer

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1160
Ofis No.:   303
Doktora Paris 12 Creteil -IRG
Yüksek Lisans GRENOBLE 2 - DESS KALKINMA 1992
Lisans GRENOBLE 2 - IKTİSAT 1991
Lise Lycee Pierre Loti- Istanbul 1986
Bölüm Erasmus Koordinatörü Galatasaray Universitesi, İ.İ.B.F. İşletme böl 2012-
Öğretim Görevlisi Galatasaray Universitesi, İ.İ.B.F. İşletme böl. 2005-
  • Örgütsel adalet, İşletme kültürü, Değişim, Anlam verme ( Sensemaking). İşletme fransızcası,