Prof. Dr. A. Füsun Türkmen

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1185
Ofis No.:   218
Doktora Cenevre Üniversitesi 1991
Lisans The George Washington University 1982
Bölüm Başkanı,Ana Bilim Dalı Başkanı İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2015-
Koordinatör Uluslararası İlişkiler Ofisi 2012-2015
Müdür Avrupa Araştırma Merkezi 2011-2015
Dekan Yardımcısı İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi 2011-2015
  • İnsan hakları
  • ABD Dış Politikası
  • Uluslararası Örgütler
Füsun Türkmen, Emre Öktem,  "Major Rulings of the European Court of Human Rights on Cyprus: the impact of politics",  Mediterranean Politics (SSCI),  Vol. 22, 2,  278-300,  (2017).
Füsun Türkmen,  "From Libya to Syria: Rise and Fall of Humanitarian Intervention?",  German Review of the United Nations ,  1/15,  3-9,  (2015).
Füsun Türkmen, Ergun Özbudun,  "Impact of the ECtHR's Rulings on Turkey's Democratization: An Evaluation",  Human Rights Quarterly(SSCI),  35,  985-1008,  (2013).
Füsun Türkmen, Emre Öktem,  "Foreign Policy as a Determinant in the Fate of Non-Muslim Minorities: A Dialectical Analysis",  Turkish Studies(SSCI),  14,  463-482,  (2013).
Füsun Türkmen,  "Anti-Americanism as a Default Ideology of Opposition:Turkey as a Case Study",  Turkish Studies(SSCI),  11,  329-345,  (2010).
Füsun Türkmen,  "Turkish-American Relations:A Challenging Transition",  Turkish Studies(SSCI),  10,  109-129,  (2009).
Füsun Türkmen,  "The EU and Democratization in Turkey: The Role of the Elites",  Human Rights Quarterly(SSCI),  30,  146-163,  (2008).
Füsun Türkmen,  "Cyprus 1974 Revisited: Was it Humanitarian Intervention?",  Perceptions,  10,  61-87,  (2005).
Füsun Türkmen,  "ABD'nin Dış Politikası: Devamlılık ve Değişim",  Doğu Batı,  32,  157-180,  (2005).
Füsun Türkmen,  "Turkey and the Korean War",  Turkish Studies,  3,  161-180,  (2002).
Füsun Türkmen,  "Kırılgan İttifaktan Model Ortaklığa: Türkiye ABD İlişkileri",  Kırılga İttifaktan Model Ortaklığa: Türkiye ABD İlişkileri,  Timaş,  1-371,  (2012).
Füsun Türkmen,  "Turkey's Participation in Global and Regional Human Rights Regimes ",  Human Rights in Turkey,  University of Pennsylvania Press,  249-261,  (2007).
Füsun Türkmen,  "İnsan Haklarının Yeni Boyutu: İnsancıl Müdahale",  İnsan Haklarının Yeni Boyutu: İnsancıl Müdahale,  Okumuş Adam,  1-308,  (2006).
Füsun Türkmen,  "The Dialectics of Human Rights Development in Turkey: the Impact of the European Human Rights Regime vs. Internal Dynamics",  23rd IPSA World Congress,  1-25,  (2014).