Prof. Dr. Erhan Ş. Büyükakıncı

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1189
Ofis No.:   AADM
Doktora Université de Paris 2 (Panthéon-Assas) - Uluslararası İlişkiler 1997
Yüksek Lisans Université de Paris 2 (Panthéon-Assas) - Uluslararası Hukuk 1993
Lisans İstanbul Üniversitesi - İktisat Fakültesi - Uluslararası İlişkiler Bölümü 1992
Lise Lycée Français de Saint-Benoît 1988
Prof. Dr. Galatasaray Üniversitesi, İİBF - Uluslararası İlişkiler Bölümü 2008-
Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi, İİBF - Uluslararası İlişkiler Bölümü 2002-2008
Yard. Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi, İİBF - Uluslararası İlişkiler Bölümü 1998-2002
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İİBF - Uluslararası İlişkiler Bölümü 1994-1998
  • Uluslararası İlişkiler Teorileri
  • Dış Politika Analizi ve Karar Alma Yaklaşımları
  • Savaş Kuramları
  • Barış ve Çatışma Çalışmaları
  • Rus Dış Politikası ve eski Sovyet coğrafyası
  • Orta ve Doğu Avrupa'da Siyasal Dönüşüm
Büyükakıncı, E.,  "Comparing of Hungarian and Polish Neo-Communist Parties",  Perceptions – Journal of International Affairs,  Vol. 13/1,  ,  (2008).
Büyükakıncı, E.,  "The Neo-Communist Parties and Power in Central and Eastern Europe: Change in Political Discourses and Foreign Policy Positions ",  East European Quarterly,  Vol. 39/3,  pp. 367-403,  (2005).
Büyükakıncı, E.,  "Security Issues and Patterns of cooperation in the Black Sea Region",  ”, The Turkish Yearbook of International Relations, Ankara Üniv. SBF Yayınları,  Vol. 35,  pp. 17-42,  (2004).
Büyükakıncı, E.,  "Syndromes and Alternatives for the Slovak Foreign Policy: the Process of restructuring after the Velvet Divorce",  East European Quarterly,  Vol. 36/1,  pp. 79-102,  (2002).
Büyükakıncı, E.,  "Le Processus constitutionnel et la restructuration institutionnelle dans les républiques turcophones de l’ex-URSS: l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan",  Central Asian Survey,  Vol. 18/1,  pp. 79-99,  (1999).
Büyükakıncı, E. (derl.),  "Barış Çalışmaları",  Barış Çalışmaları,  Ankara, Adres Yay.,  760 s.,  (2018).
Büyükakıncı, E. (derl.),  "Savaş Kuramları",  Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar,  Ankara, Adres Yay.,  960 s.,  (2015).
Büyükakıncı, E. (derl.),  "Sovyetler Birliği'nin Dağılmasından sonra Yirmi Yıl - Rusya Federasyonu",  Türk Dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler,  Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay.,  920 s.,  (2012).
Büyükakıncı, E. (derl.),  "Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna",  Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna,  Ankara, Phoenix Yay.,  400 s.,  (2004).
Büyükakıncı, E.,  "Patterns of Integration in Central Asia",  Derl. Salomon Ruysdael, New Trends in Turkish Foreign Policy,  Lincoln, Writers Club Press,  pp. 235-251,  (2002).