Eray Aksın Atar

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   
Doktora Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü 2016
Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2018 -
Araştırma Görevlisi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2014-2018
  • Medeni Hukuk
  • Fikri Mülkiyet Hukuku
HELVACI Serap/ATAR Eray Aksın,  "Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Üç Aşamalı Test",  MÜHF-HAD,  ,  ,  (2016).
ATAR Eray Aksın,  "Nafakadan Feragat",  MÜHF-HAD,  ,  ,  (2016).
ATAR Eray Aksın,  "Teoriler Işığında Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakkın Hukuk Düzeni İçerisindeki Yeri",  Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan,  ,  ,  (2020).
ATAR Eray Aksın ,  "Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkı ve Korunması",  Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkı ve Korunması,  Oniki Levha Yayıncılık,  ,  (2017).