Dr. Burcu Ertuna

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1180
Ofis No.:   307
Doktora Marmara Fransızca Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler 2008
Yüksek Lisans Marmara Fransızca Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler 2003
Lisans Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 2000
Lise Notre Dame de Sion 1995
Ar. Gör. Doktor Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü 2004-
  • Toplumsal cinsiyet çalışmaları, siyasal teori ve ideolojiler
Ertuna Burcu,  "Küreselleşmenin Kadın İşçileri: Direniş ve faillik ",  Civil Academy,  Vol.8(3),  43-65,  (2010).
Ertuna Burcu,  "Sabiha Sertel'de Kadın Sorunu ve İdeolojik Duruş",  Biyografya,  Vol.9,  ,  (2010).
Ertuna Burcu,  "Feminist Düşüncede Ataerkil İzler Sabiha Zekeriya'nın Büyük Mecmua Dönemi",  Toplumsal Tarih,  159,  ,  (2007).