Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fahri Negüs

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1155
Ofis No.:   331
Doktora İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme Anabilim Dalı - Üretim Programı 2009
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi - Enerji Bölümü 1982
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Genel Makina Mühendisliği Bölümü 1980
Lise Saint Joseph Lisesi 1975
Müdür Yard. T.C. Galatasaray Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-...
Bölüm Başkan Yrad. T.C. Galatasaray Üniversitesi - İşletme Bölümü 2014-...
A. Fahri Negüs,  "Alışveriş Deneyimine Yeni Bir Yaklaşım Olarak Sosyal Ağlar ve Kullanım Niyeti Üzerine Bir Araştırma",  İstanbul Journal of Social Sciences,  Kış,  ,  (2018).
A. Fahri Negüs,  "ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KABULÜNE İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA",  İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi,  14,  ,  (2016).
A. Fahri Negüs,  "Uygulamalı Örneklerle Yöneylem Araştırması",  Uygulamalı Örneklerle Yöneylem Araştırması,  Modernist Creative Design,  ,  (2012).
A. Fahri Negüs,  "Örnek Olaylarla Yüksek Matematik (Tek Değişkenli Analiz)",  Örnek Olaylarla Yüksek Matematik (Tek Değişkenli Analiz),  Modernist Creative Design,  ,  (2012).
A. Fahri Negüs,  "“Emerging Approaches in Production Planning in the Era of Global Competition”",  American Society of Business and Behavioral Sciences, 13. Uluslararası Konferansı – Frankfurt. 7 Ağustos 2010,  63-70,  (2010).