Prof. Dr. Yeşeren Eliçin Arıkan

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1170
Ofis No.:   323
Doktora Aix-Marseille III 1996
Yüksek Lisans ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1988
Lisans ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama 1984
Profesör Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü 2018-
Bölüm Başkanı Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilmi Bölümü 2018-
Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü 2008-2018
Yard. Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü 1997-2008
  • Yerel ve bölgesel yönetimler
  • Katılım ve yerel demokrasi
  • Küresel kentler
  • Kamu politikaları analizi
Elicin. Y.,  "The Unbearable Failure of Decentralisation in Turkey",  HKJU-CCPA,  20(3),  497–522,  (2020).
Eicin, Y.,  "The Role and Capacity of Local Government in Managing Migration in Istanbul ",  HKJU-CCPA,  19(3),  431–454,  (2019).
Elicin, Y.,  "Refugee Crisis and Local Responses: An Assessment of Local Capacities to Deal with Migration Influxes in Istanbul",  HKJU-CCPA,  18(1),  73-99,  (2018).
Eliçin, Y.,  "Fransa’da Yerelleşme Reformları: Türkiye Üzerinden Bir Değerlendirme",  KTU Sosyal Bilimler Dergisi,  13,  37-54,  (2017).
Elicin, Y.,  "Defending the City: Taksim Solidarity",  Journal of Balkan and Near Eastern Studies,  19(2),  105-120,  (2017).
Elicin, Y,  "Neoliberal transformation of the Turkish city through the Urban Transformation Act",  Habitat International,  Vol. 41,  150-155,  (2014).
Eliçin, Y.,  "The Europeanization of Turkey: Reform in Local Governments ",  IJEAS,  Vol.7,  103-126,  (2011).
Eliçin, Y.,  "Social Capital, Leadership and Democracy: Rethinking Fatsa",  International Journal of Social Sciences and Humanity Studies,  Vol.3,  -,  (2011).
Eliçin, Y.,  "Avrupa Birliği’nde Yönetişim",  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,  Vol.10,  44-60,  (2011).
Eliçin, Y.,  "Küreselleşen Kent ve Sosyal Hareketler ",  Mülkiye Dergisi,  Vol. 270,  139-156,  (2011).
Eliçin, Y.,  "Bütünleşen Avrupa’da Yerel Yönetimler",  Görüş,  58,  38-51,  (2004).
Eliçin, Y.,  "Kentsel Kamu Hizmetlerinde Etkinlik Arayışları : Fransa",  Çağdaş Yerel Yönetimler,  ,  73-87,  (2003).
Eliçin, Y.,  "Municipalités métropolitaines et municipalités d’arrondissement en Turquie",  CEMOTI,  Vol.24,  71-104,  (1997).
Elicin. Y.,  "Refugee Crisis and Local Capacities to Deal with Migration Influxes in Istanbul",  Migrations, Diversity, Integration and Public Governance in Europe and Beyond,  Zagreb: Institute of Public Administration,  127-150,  (2019).
Elicin, Y.,  "Metropolitan municipality reform: Rescaling of municipal service delivery in Turkey",  Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe : Evidence for Better Results,  Palgrave Macmillan,  291-308,  (2018).
Eliçin, Y.,  "UCLG Country profiles: Republic of Turkey",  Decentralization and Local Democracy in the World,  UCLG&World Bank,  -,  (2007).
Adib, M., Al Ahmad, N., Djalali, M., Eliçin, Y., Hachemi, M., Hayajneh, A.M., Signoles, A,  "Middle East and West Asia",  Decentralization and Local Democracy in the World,  UCLG&World Bank,  200-229,  (2007).
Eliçin, Y.,  "Fransız Yerel Yönetim Sistemi ve Türkiye’ye Yansımaları",  Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler,  Alfa Aktüel,  267-294,  (2006).
Eliçin, Y.,  "Avrupa Bütünleşmesi ve Bölgecilik",  Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler,  Alfa Aktüel,  107-128,  (2006).
Eliçin, Y.,  "La décentralisation en Turquie",  Méditerranée et Mer Noire entre Mondialisation et Régionalisation,  L'Harmattan,  413-424,  (2000).
Elicin. Y.,  "The unbearable failure of decentralization in Turkey",  IPSA IIAS, International Conference, Public Administration in a Democratic Society, 30 Years of Democratic Transition in Europe,  ,  (2019).
Eliçin, Y.,  "(“External”) reorganization of the public sector: The provision of public services between State, local government and the non-public (private or non-for-profit) sector: The Case of Turkey",  COST Action Local Public Sector Reforms ,  -,  (2013).
Eliçin, Y.,  "Social Capital and Democracy: Rethinking Fatsa",  International Conference on Social Sciences,  -,  (2011).
Eliçin, Y.,  "Grassroots Democracy in Fatsa : A small Turkish town in 1979",  Conference of the European Group of Public Administration, (EGPA),  -,  (2010).