Doç. Dr. Vildan Mahmutoğlu

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1338
Ofis No.:   C202
Doktora Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri 2007
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2000
Lisans Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi 1997
Üye Staj komisyonu 2018
  • Yerel Televizyonlar
  • Mikro kamusal alan
  • Göç ve medya
Mahmutoğlu,V.,  "Yeni Yerel Kültürel Kimliklerin TV Dizileri Üzerinden Gösterimi: Fırtına",  Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını,  07,  ,  (2007).
Mahmutoğlu,V.,  "Constructing Multicultural Society on Web: Minorities on Information Society",  Management and Participation in the Public Sphere,  IGI Global Publishing,  ,  (2015).
Mahmutoğlu,V,  "A Glimmer of Hope in Mass Media in Liberal Democracy: istanbulrumazinligi.com ",  Active Citizen Participation in E- Government: A Global Perspective,  IGI Global Publishing,  ,  (2012).
Mahmutoğlu,V,  "Global Media Entertainment: Star Search",  From Here to Diversity: Globalization and Intercultural Dialogues,  Cambridge Scholars Publishing,  ,  (2010).
Mahmutoğlu,V,  "Diasporic Audiencehood: Watching Home From Distance",  Cities,Connectivity and Creativity,  ,  (2011).
Mahmutoğlu,V&Rızvanoğlu,K,,  "Küreselleşen Dünyada yerel Muhalefet için Alternatif bir Buluşma Alanı: Yerel Web Siteleri",  1st International Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue,  ,  (2009).
Mahmutoğlu,V.,  "Yerel Haber ve Kültür: Yerel Televizyon Haberciliği",  Medya ve Kültür 5. Kültür Araştırmaları Sempozyumu,  ,  (2009).