Prof. Dr. Türker Baş

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   
Doktora Sakarya Üniversitesi,İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sakarya 2004
Yüksek Lisans Sakarya Üniversitesi,İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sakarya 1999
Lisans Kara Harp Okulu Komutanlığı,Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara 1997
Lise Maltepe Askeri Lisesi,İzmir 1989
PROFESÖR Galatasaray Üniversitesi,İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,İstanbul 2018-
PROFESÖR Sakarya Üniversitesi,İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü,Sakarya 2012-2018
PROFESÖR Kara Harp Okulu Komutanlığı,Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara 2011-2012
DOÇENT Kara Harp Okulu Komutanlığı,Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara 2006-2011
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Kara Harp Okulu Komutanlığı,Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara 1997-2000
  • YÖNETİM VE STRATEJİ
  • STRATEJİK YÖNETİM
  • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Baş, T., Ünal, Ö., Amarat, M.,,  "Hemşirelerde İş Tatmininin Motivasyon Düzeyine Etkisi",  Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi,  Vol. 2 No.2,  20-29,  (2017).
Baş, T., Öge, H.,,  " Public Private Partnership Healthcare Projects in Turkey",  İşletme Bilimi Dergisi ,  Vol.4 No.2,  105-119,  (2016).
Şantaş, G., Baş, T., Akbolat, M.,,  "Obeziteye Yönelik Tutum ve İnançların Geliştirilmesinde Sağlık Programlarının Etkisi",  Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,  Vol.6 No.6,  89-98,  (2015).
Yunus, D., Baş, T., Arzova, S.B.,  "Ortaklaşa Rekabet Stratejisinde Örgütsel Öğrenme Bir Özel Türk Bankasının Kredi Kartları Uygulamasında Keşfedici Bir Araştırma",  Istanbul University Journal of the School of Business,  Vol.44 No.1,  ,  (2015).
Keskin N,, Baş T, Yıldız G.,,  "Halkbank Pamukbank Birleşmesini Başarılı Kılan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma",  İktisat İşletme ve Finans,  Vol. 24(279),  36-67,  (2014).
Van Hoye, G., Baş, T., Cromheecke, S., and Lievens, F. ,  "The Instrumental and Symbolic Dimensions of Organizations Image as an Employer A Field Study in Turkey",  Applied Psychology International Review,  ,  ,  (2013).
Demirel Y, Arzova B, Bas T ve, Ardıç K,  "Organizational Learning on Coopetition Strategy An Exploratory Research on a Turkish Private Banks Credit Card Application Procedia",  Social and Behavioral Sciences,  ,  ,  (2013).
Mert, İ.S., Bas, T., Yildiz, G.,  "The Evaluation Of Strategic Management Approaches Through Cultural Fitness",  Journal of Academic Research in Economics,  ,  ,  (2013).
Bas, T., Aydınlık, A., Svensson, G., Erenel, F.,,  "Validation of a conscientious corporate brand framework a Turkish study",  International Journal of Business and Globalisation,  ,  ,  (2013).
Demirel Y, Keskin N, BasT, Yıldız G,  "Departmanlar Arasi Ortaklaşa Rekabet Stratejisinin İnovasyon ve İnovasyonun Algilanan İşletme Performansi Üzerindeki Etkisi Bir Kamu Bankasinda Uygulama",  İşletme Bilimi Dergisi,  ,  ,  (2013).
Baş T, Aydinlik AU,, Svensson G,, Mysen, T, Keskin, N,  "RELQUAL in Turkish business relationships theory testing and measurement model",  International Journal of Business ExcellencE,  ,  ,  (2012).
Mert, Keskin, Baş,  "Adaletsizlik Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma",  Amme İdaresi Dergisi,  ,  ,  (2011).
BAŞ, T.,,  "Üniversite Son Sınıf Öğrencileri ile Yeni Mezunların İş Araştırma Davranışlarının Karşılaştırmalı Analizi",  ODTÜ Gelişme Dergisi,  ,  ,  (2011).
Mert İS, Keskin N, Baş T,  "Motivasyonel Dil MD Teorisi ve Ölçme Aracının Türkçede Geçerlik ve Güvenilirlik Analizi",  Doğuş Üniversitesi Dergisi,  ,  ,  (2011).
Bas T, Ülgen A, Erenel F,  "Üniversite Öğrencilerin İşveren Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma",  Ege Akademik Bakış,  ,  ,  (2011).
Demirel Y, Keskin N, Ülgen H, Yozgat U, Baş T,  "Kredi Kartları Pazarında Ortaklaşa Rekabet Stratejisi Advantage Kredi Kartı Üzerine Bir Araştırma",  İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi,  ,  ,  (2011).
MERT, İ. S., KESKİN, N., BAŞ, T. ,  "Leadership Style and Organizational Commitment Test of a Theory in Turkish Banking Sector.",  Journal of Academic Research in Economics,  ,  ,  (2010).
BAŞ, T., KESKİN, N., & MERT, İ. S.,  " Lider Üye Etkileşimi LÜE Modeli ve Ölçme Aracının Türkçe de Geçerlik ve Güvenilirlik Analizi",  Ege Akademik Bakış,  ,  ,  (2010).
ÖZER, M., BAKIR, B., TEKE, A., UÇAR, M., BAŞ, T., & ATAÇ, A.,  "Military Medical Graduates Perceptions of Organizational Culture in Turkish Military Medical School",  Journal of Medical System,  VOL.32,  ,  (2008).
BAŞ, T., ,  "An Empirical Study on Quality Management Practices in Turkey",  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  ,  ,  (2008).
BAŞ, T., ,  "Joy.ology: The Chemistry of Happiness",  Joy.ology: The Chemistry of Happiness,  TALENTE,,  -214,  (2017).
BAŞ TÜRKER,AKTURAN ULUN,,  "Sosyal bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Araştırma Yöntemleri",  Sosyal bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Araştırma Yöntemleri,  Seçkin Yayınevi,  240,  (2016).
BAŞ, T., ,  "ISO 9000 2000 Kalite Yönetim Sistemi",  ISO 9000 2000 Kalite Yönetim Sistemi,  Seçkin Yayınevi,  ,  (2014).
BAŞ, T., ,  "Kobiler İçin Gerilla Stratejileri",  Kobiler İçin Gerilla Stratejileri,  optimist,  ,  (2014).
BAŞ TÜRKER,AKTURAN ULUN,,  " Nitel Araştırma Yöntemleri",  Nitel Araştırma Yöntemleri,  Seçkin Yayınevi,  ,  (2013).
BAŞ, T., ,  "Anket Nasıl Hazırlanır Nasıl Uygulanır Nasıl Değerlendirilir",  Anket Nasıl Hazırlanır Nasıl Uygulanır Nasıl Değerlendirilir,  ,  ,  (2013).
BAŞ, T., ,  "İşveren Markası",  İşveren Markası,  ,  ,  (2010).