Prof. Dr. Türker Baş

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (532) 467-1030
Faks:    (212) 275-7535
Dahili:   1148
Ofis No.:   
Doktora Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 2000
Yüksek Lisans Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 1997
Lisans Kara Harp Okulu Komutanlığı, Ankara 1993
Lise Maltepe Askeri Lisesi, İzmir 1989
Merkez Müdürü Galatasaray Üniversitesi, Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi 2018-
Öğretim Üyesi Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2017-
Misafir Öğretim Üyesi İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017
Bölüm Başkanı Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü 2012-2017
Misafir Öğretim Üyesi İstanbul Şehir Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 2012-2015
Misafir Öğretim Üyesi Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2007-2012
Öğretim Üyesi Harp Akdemileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 2006-2012
Öğretim Elemanı Azerbaycan Kara Harp Okulu, Bakü 2000-2001
Öğretim Elemanı Kara Harp Okulu Komutanlığı, Öğretim Başkanlığı, Ankara 1997-2000
  • Yönetim Psikolojisi
  • Örgütsel Davranış
  • Liderlik
  • Değişim Yönetimi
Bas T., Öztek Y.,  "Olağanüstü Satış Performansı ",  Harvard Business Review - Türkiye,  7-2,  90-95,  (2017).
Baş, T., Öge, H.,  " Public Private Partnership Healthcare Projects in Turkey",  İşletme Bilimi Dergisi ,  Vol.4 No.2,  105-119,  (2016).
Yunus, D., Baş, T., Arzova, S.B.,  "Ortaklaşa Rekabet Stratejisinde Örgütsel Öğrenme Bir Özel Türk Bankasının Kredi Kartları Uygulamasında Keşfedici Bir Araştırma",  Istanbul University Journal of the School of Business,  Vol.44 No.1,  25-34,  (2015).
Bas, T., Aydınlık, A., Svensson, G., Erenel, F.,  "Validation of a Conscientious Corporate Brand Framework a Turkish Study",  International Journal of Business and Globalisation,  10-2,  71-79,  (2015).
Baş T., Keskin N., Yıldız G.,  "Halkbank Pamukbank Birleşmesini Başarılı Kılan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma",  İktisat İşletme ve Finans,  Vol. 24 (279),  36-67,  (2014).
Bas.T.,  "Onu Kendine Bağlamanın Yolları",  Harvard Business Review - Türkiye,  4-1,  25-34,  (2014).
Baş, T., Van Hoye, G., Cromheecke, S., Lievens, F.,  "The Instrumental and Symbolic Dimensions of Organizations Image as an Employer A Field Study in Turkey",  Applied Psychology International Review,  62-4,  543-557,  (2013).
Mert, İ.S., Bas, T., Yildiz, G.,  "The Evaluation of Strategic Management Approaches Through Cultural Fitness",  Journal of Academic Research in Economics,  5-2,  197-208,  (2013).
Baş T., Aydinlik A.U., Svensson G., Mysen, T., Keskin, N.,  "RELQUAL in Turkish Business Relationships Theory Testing and Measurement Model",  International Journal of Business Excellence,  5-6,  66-74,  (2012).
Mert İ.S., Keskin N., Baş T,  "Adaletsizlik Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma",  Amme İdaresi Dergisi,  44-2,  98-121,  (2011).
Baş, T.,  "Üniversite Son Sınıf Öğrencileri ile Yeni Mezunların İş Araştırma Davranışlarının Karşılaştırmalı Analizi",  ODTÜ Gelişme Dergisi,  38-3,  23-48,  (2011).
Mert İ.S., Keskin N., Baş T.,  "Motivasyonel Dil Teorisi ve Ölçme Aracının Türkçe'de Geçerlik ve Güvenilirlik Analizi",  Doğuş Üniversitesi Dergisi,  12-2,  124-136,  (2011).
Bas T., Ülgen A., Erenel F.,  "Üniversite Öğrencilerin İşveren Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma",  Ege Akademik Bakış,  11,  79-86,  (2011).
Mert, İ. S., Keskin, N., Baş, T.,  "Leadership Style and Organizational Commitment Test of a Theory in Turkish Banking Sector.",  Journal of Academic Research in Economics,  10,  43-49,  (2010).
Baş, T., Keskin, N., Mert, İ. S.,  " Lider Üye Etkileşimi (LÜE) Modeli ve Ölçme Aracının Türkçe'de Geçerlik ve Güvenilirlik Analizi",  Ege Akademik Bakış,  9-3,  21-32,  (2010).
Özer, M., Bakır, B., Teke, A., Uçar, M., Bas, T., Ataç, A.,  "Military Medical Graduates Perceptions of Organizational Culture in Turkish Military Medical School",  Journal of Medical System,  32,  699-715,  (2008).
Baş, T.,  "An Empirical Study on Quality Management Practices in Turkey",  Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  4-7,  23-32,  (2008).
Bas,T., Ardıç K.,  "Verimlilik İçin İş Disiplini ve Etkin Disiplin Sisteminin Kurulması",  Amme İdaresi Dergisi,  36-3,  131-143,  (2003).
Bas T., Ardıç K.,  "Comprasion of Job Satisfaction of Public and Private University Academicans in Turkey",  Metu Studies in Development,  29-2,  23-32,  (2002).
Bas T., Ardıç K.,  "Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği",  İktisat İşletme ve Finans Dergisi,  198, Ek Sayı,  72-81,  (2002).
Baş, T.,  "Joy.ology: The Chemistry of Happiness",  2. Edition,  Great Place to Work,  214,  (2018).
Bas T., Akturan U.,  "Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Araştırma Yöntemleri",  3. Baskı,  Seçkin Yayınevi,  240,  (2018).
Amarat, M., Bas, T.,  "Kurumsal İtibar Yaratılır mı? Kazanılır mı? ",  Prof.Dr.Gültekin Yıldız Anı Kitabı,  SAÜ Yayınları,  201-211,  (2018).
Bas, T.,  "Anket Nasıl Hazırlanır? Nasıl Uygulanır? Nasıl Değerlendirilir?",  8. Baskı,  Seçkin Yayıncılık,  224,  (2017).
Bas, T.,  "İşveren Markası",  Yüksek Nitelikli Çalışanları Çekme ve Elde Tutmanın Anahtarı,  Optimist,  184,  (2010).
Bas, T.,  "Kobiler İçin Gerilla Stratejileri",  2. Baskı,  Optimist,  125,  (2008).
Bas, T. ,  "ISO 9000 2000: Kalite Yönetim Sistemi",  4. Baskı,  Sistem Yayıncılık,  214,  (1998).
Ciftci S., Bas T.,  "The Changing Role of CFOs",  ERAZ Knowledge Based Economic Sustainable Development,  121,  (2018).
Demirel Y., Arzova B., Ardıç K., Bas T.,  "Organizational Learning on Coopetition Strategy An Exploratory Research on a Turkish Private Banks Credit Card Application Procedia",  Procedia - Social and Behavioral Sciences,  902-910,  (2013).
Furrer O., Tjemkes B., Ülgen Aydinlik A., Yaşlıoğlu M., Baş T.,  "The Effect Of Individualism On Opportunism Propensity In International Strategic Alliances",  Academy of Management Conference,  723,  (2012).
Bas. T., Caymaz E.,  "Gönüllü Çalışma Performansı Öncülleri Olarak; Karizma, Adanmışlık ve Gruba Aidiyet",  19.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,  184,  (2011).
Bas, T.,  "Toplam Kalite Yönetimin Kritik Başarı Faktörlerin Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması",  11.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,  125,  (2003).
Bas, T., Mert, İ.S.,  "Kamu ve Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan Akademik Personeli Motive Eden Faktörlerin Belirlenmesi",  10.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,  314,  (2002).
Ardıç, K., Bas, T.,  "Kamu ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması",  9.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,  479-485,  (2001).
Ardıç K., Bas T.,  "Kamu Yönetiminde Sürekli Geliştirme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulama Aşamaları",  8. Ulusal Kalite Kongresi,  604,  (2000).
Bas, T.,  "Toplam Kalitesizlik: Hedeflerle Yönetim",  7.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,  69-72,  (1999).
Bas, T.,  "Değişkenliği Anlamak",  1.Ulusal İstatistik Kongresi,  124,  (1999).