Rifat Cankat

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1280
Ofis No.:   
Doktora Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi, Uygulamalı Ticaret Hukuku 2017
Lisans Galatasaray Üniversitesi, Hukuk 2014
Lise İstanbul Erkek Lisesi 2009
Cankat, R.,  "Elektronik Haksız Rekabete Uygulanacak Hukukun Tespitinde Ticaret Hukuku Yaklaşımı",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  C. 15, S. 185-186,  81-106,  (2020).
Alışkan, M., Cankat R.,  "Teori ve Uygulamada Kambiyo Senedinin Arka Yüzüne Lehtarın Cirosundan Önce Atılan İmza (Şeklindeki Garanti Cirosu)",  İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  C. 16, S. 2 (Özel Sayı),  29-54,  (2017).
Cankat, R.,  "Alman Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Gizli Ortaklık",  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi,  C. 22, S. 3, I. Cilt,  673-710,  (2016).
Cankat, R.,  "Borsaya Kote Edilmemiş Bağlı Nama Yazılı Payların Kanuni İktisabına İlişkin Yapılan Tartışmalar",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2016-1,  179-198,  (2016).
Alışkan, M., Cankat, R.,  "Limited Şirketin Sermaye Alacağının Şirket Alacaklısı Tarafından Haczettirilmesi",  Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan,  On İki Levha,  129-178,  (2019).
Helvacı, M., Cankat, R.,  "Karşılaştırmalı Hukukta Şirket Menfaati Kavramı",  Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan,  On İki Levha,  521-552,  (2019).