Pınar Güzel

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1269
Ofis No.:   
Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı
Yüksek Lisans University of Cambridge 2013
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009
Lise İstanbul Lisesi 2003
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı 2014-...