Doç. Dr. H. Özgür Adadağ

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1175
Ofis No.:   301
Doktora Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Paris, Etudes Politiques 2006
Yüksek Lisans Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Paris 1999
Lisans Marmara Üniversitesi, (Fransızca) Kamu Yönetimi Bölümü 1996
Lise Galatasaray Lisesi 1991
Doçent Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü 2014-
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü 2006-
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü 1999-2006
Araştırma Görevlisi Marmara Üniversitesi, (Fransızca) Kamu Yönetimi 1997-1999
  • İki dünya savaşı arası dönem
  • Türkiye'nin siyasal ve sosyal yapısı
  • Sinema siyaset ilişkisi
  • Harita siyaset ilişkisi
Ö. Adadağ,  "Ulus ve Harita",  Alternatif Politika,  12/2,  281-310,  (2020).
Ö. Adadağ,  "From ‘People’s Education’ to People’s Entertainment: The Changing Role of Cinema in Turkey’s People’s Houses (1932–1950)",  Middle Eastern Studies,  56/3,  453-468,  (2020).
Ö. Adadağ,  "Un film, une capitale comme vitrine de la République : Ankara, le cœur de la Turquie (Türkiye’nin Kalbi Ankara)",  İleti-ş-im,  25,  157-177,  (2017).
Ö. Adadağ,  "Le cinéma, outil d’éducation et d’enseignement de la révolution sous le régime du parti unique en Turquie ",  Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée,  no.139,  ,  (2015).
Ö. Adadağ,  "Sömürgeleri Tanıyın, Tanıtın, Medenileştirin: Belge Filmlerde Sömürgecilik",  Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi,  5 (2),  9-33,  (2014).
Ö. Adadağ,  "Ulusu Eğitmek: İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Eğitici Sinema",  İleti-ş-im,  17,  29-61,  (2012).
E. Kabakçı ve Ö. Adadağ,  "Islahattan Devrime: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı Türk Siyasi Düşüncesinde Değişim Fikri",  Divan,  14/26,  1-44,  (2009).
Ö. Adadağ,  "Fransız Devriminin Evrenselliği Üzerine",  Muhafazakar Düşünce,  11,  55-70,  (2007).
Ö. Adadağ,  "Amaç değişim araç devrim: Son dönem Osmanlı düşüncesinde değişim fikri üzerine",  Muhafazakar Düşünce,  5,  173-188,  (2005).
Ö. Adadağ,  "Modern Devletin Şekillenmesinde Haritaların Rolü",  Siyaset Biliminde Sınır ve Sınırsızlık,  Bağlam,  11-26,  (2020).
Ö. Adadağ,  "Visualiser ‘l’indivisible unité de l’Etat avec son pays et sa nation'",  Les multiples facettes de l’Etat en Turquie,  L'Harmattan,  17-50,  (2016).
Ö. Adadağ,  "Dünya Algısının ‘Küre’selleşmesi ve Küreselleşmenin İlk Adımları",  Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri,  Dipnot,  39-86,  (2011).
C. Yıldızcan ve Ö. Adadağ,  "Küreselleşmenin Yüzleri",  Küreselleşme ve Demokrasi,  ,  5-37,  (2011).
Ö. Adadağ,  "Haritanın Gör(me) Dediği",  Tarabya Çalışmaları. 20 Yıl Armağan Kitap,  ,  7-30,  (2009).
Ö. Adadağ,  "Devrim",  Felsefe Ansiklopedisi,  ,  281-285,  (2006).
Ö. Adadağ,  "Devrim – Düzen ikileminde Osmanlı aydını",  Kapitalizm ve Türkiye I. Kapitalizm, tarih ve ekonomi,  ,  113-135,  (2005).
Ö. Adadağ,  "Sömürgecilik ve Harita",  Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 5. AsosCongress,  ,  (2018).
Ö. Adadağ,  "Savaş Sonrası Yeniden Yapılanma Sürecinde Sinemanın Rolü",  Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum. ‘Eve Dönen Asker’, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist’18),  ,  (2018).
Ö. Adadağ,  "Ankara, symbole de la rupture avec le passé, vitrine de la nouvelle Turquie",  Décapitalisations. Contestations, exils, transferts, bicéphalie…des villes capitales,  Paris,  (2016).
Ö. Adadağ,  "Küreyi Bölmek: Dünya Haritalarından Zihin Haritalarımıza Küreselleşme",  Yerelden Küresele: Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar, Artvin,  210-228,  (2014).