Doç. Dr. Özen Ülgen Adadağ

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1223
Ofis No.:   223
Doktora Galatasaray Üniversitesi SBE Kamu Hukuku 2010
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi SBE Kamu Hukuku 2004
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002
Lise Galatasaray Lisesi 1997
Ar.Gör.Dr. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2011-
Ar.Gör Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2003-2010
  • Anayasa yargısı
  • İnsan hakları
  • Anayasa Hukuku
Özen ÜLGEN,  "Anayasaya Uygunluğun Şekil Bakımından Denetiminin Kapsamına İlişkin Sorunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin Şekli Bakımdan Denetimi",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  11,  125-158,  (2016).
Özen ÜLGEN,  "Anayasaya Uygunluk Denetiminde Çelişme İlkesi",  Türkiye Barolar Birliği,  111,  297-324,  (2014).
Özen ÜLGEN,  "Fransız Anayasa Yargısında Yeni Dönem: Öncelikli Anayasallık Sorunu",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2014-1,  591-620,  (2014).
Özen ÜLGEN,  "--",  Anayasa Yargısında İptal Kararlarının Etkileri,  Oniki Levha,  286,  (2016).
Özen ÜLGEN,  "Anayasa Yargısında İlk İnceleme",  Anayasa Yargısında İlk İnceleme,  Beta,  426,  (2013).
Özen ÜLGEN,  "Türk Siyasal Yaşamında Anayasal Geçişler",  Türk Siyasal Hayatı,  Anadolu Üniversitesi,  96-118,  (2013).
Özen ÜLGEN,  "İtiraz Yolu Başvurularında Uygulanacak Kural Sorunu",  Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50.Yılına Armağan,  Anayasa Mahkemesi,  203-231,  (2012).
Özen ÜLGEN,  "Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi: Fransa Örneği",  Erdoğan Teziç'e Armağan,  Beta,  769-798,  (2006).