Onurcan Güden

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1358
Ofis No.:   C118
Doktora Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Çalışmaları, Doktora Programı
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Stratejik İletişim Yönetimi, Yüksek Lisans Programı 2020
Lisans Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 2017
Lisans Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2017
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı 2019-...
  • Stratejik İletişim Yönetimi
  • Siyasal İletişim
  • Dijital Reklam
Güden, O.,  "Küresel Kuruluşların Kriz Yönetimi ve İletişimi Süreçlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Facebook & Cambridge Analytica Veri Skandalının Retoriksel Arena Kuramı Bağlamında İncelenmesi",  Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi,  (31),  209-231,  (2019).
Güden, O. ,  "Yeni Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Instagram Kullanımı: Visit Japan Örneği",  Galatasaray Üniversitesi Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları II (GSUStrat-II),  ,  (2019).
Güden, O.,  "Küresel İşletmelerin Kriz Yönetimi ve İletişimi Süreçlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Facebook & Cambridge Analytica Veri Skandalının Retoriksel Arena Kuramı Bağlamında İncelenmesi",  Galatasaray Üniversitesi Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları I (GSUStrat-I),  ,  (2018).