Doç. Dr. Nebahat Çomak

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1335
Ofis No.:   C326
Doktora İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, İstanbul 1994
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi ,Edebiyat Fakültesi, Eski Türk Dili, İstanbul 1988
Lisans İstanbul Üniversitesi ,Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul 1986
Doçent Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi 2012-
  • Metin Çözümlemeleri, Dilbilim, Simgesel İletişim, Mitoloji, Dijital Öykü Anlatıcılığı,Edebiyat
Çomak, A.N.,Mengü,S.,  "The Effect Of Leadership And Culturel Perspective On Good Govervance:A Discourse Analysis On Two Turkish Newspapers With Opposite Ideologies",  İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi,  Sayı:29,  107-127,  (2007).
Çomak, A.N.,  "Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Sinema Dili Bağlamında Yeniden Okunması",  Galatasaray Üniversitesi ,İletişim Fakültesi Dergisi,  ,  87-97,  (2005).
Çomak, A.N.,  "Kitle iletişim araçlarında Dil kullanımı",  Konya Selçuk İletişim Dergisi,  ,  42-49,  (2004).
Çomak, A.N.,  "Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı: Bir Örnek Çalışma Ağır Roman",  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,  Sayı:14,  507-528,  (2002).
Çomak, A.N.,  "Edebiyattan Sinemaya:Yazınsal Bir Tür Olarak Aşırı Duygusallık Söyleminden Filmsel Melodram Anlatısına",  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,  Sayı:11,  339-350,  (2001).
Pembecioğlu, N.-Gündüz U.-Çomak N.,  "İletişim Araştırmaları",  İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri,  Eğitim Yayınevi,  250,  (2018).
İnceoğlu,Y.,Çomak, A. N.,  "..",  Metin Çözümlemeleri,  Ayrıntı Yayınları,  443,  (2016).
Demir, A.F.,Çomak,A.N.,  "..",  Şaman ve Türk Dünyası,  Bağlam Yayınları,  208,  (2015).
Çomak, A.N.,  "Mitoloji ve Medya:Çocuk İmgesini Koruma(ma)nın Anlatısal Döngüsü",  Medya ve Çocuk Rehberi,  Eğitim Kitabevi Yayınları (Ed.İnceoğlu, Y.,Akıner, N.),  261-281,  (2008).
Çomak,A.N.,  "..",  Yazının İşlevsel Kullanımı,  Der Yayınları,  268,  (1995).
Çomak, A.N.-Pembecioğlu N.,  ""Culture-Mythology and Semiotic Communication: "The Mystical Heroic Symbol of the 21st Century:The mermaid As The Symbol Of Charm And Secrects In Different Cultures"",  7th Annual International Conference on Journalism&Mass Communications (JMComm2017),  156-165,  (2018).
Çomak, A.N.-Pembecioğlu N.,  ""Culture-Mythology and Semiotic Communication: Interculturel and Symbolic Values of Cat in the Age of Media"",  6th Annual International Conference on Journalism&Mass Communications (JMComm2017),  98-110,  (2017).
Çomak, A.N.,Pembecioğlu,N.,  "The Use of Image of Angels In Cinema Films and Television Commercials",  The International Journal of Arts and Sciences (IJAS) Conference Center at Harvard Medical School, Boston, Massachusetts,,  ,  (2016).
Çomak, A.N.,Pembecioğlu,N.,  "Changing The Values Of The Past To Future",  3rd Annual International Conference On Journalism and Mass Communications,Singapur,  219-227,  (2014).
Çomak, A.N.,Pembecioğlu,N.,  "Selling The Myths of The Past:Water in Europa",  GSTF Journal on Media and Communicatio,, JMComm, Phuket, Thailand,  215-223,  (2013).