Doç. Dr. E. Nazlı Aytuna

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1332
Ofis No.:   C323
Doktora Paris I Panthéon-Sorbonne - Siyaset Bilimi 2001
Yüksek Lisans Paris I Panthéon-Sorbonne - Siyaset Bilimi 1996
Lisans Marmara Üniversitesi - Fransızca Kamu Yönetimi 1992
Lise Galatasaray Lisesi 1988
doçent Galatasaray Üniversitesi- İletişim Fakültesi 2014
Merkez Müdürü Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEDİAR) 2005-
Dekan Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi 2004-2007
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi - İletişim Fakültesi 2002-2014
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi- İletişim Fakültesi 1994-2002
  • Siyasal İletişim, İletişim Teknolojileri, İkna ve Propaganda
Aytuna N., Çapraz Y.,  "Uses and Gratifications of Internet Use Among the Elderly in Turkey",  Athens Journal of Mass Media and Communications,  Nisan,  109-119,  (2018).
Aytuna N., Karsak B., Albayrak E.,  "A proposed model for the Turkish Political Parties web sites’ efficiency: An integrated method using analytic hierarchy process",  International Journal of Information Technology and Business Management,  8,  ,  (2012).
Aytuna N.,  "Sosyal Medya ve İkna Stratejilerinin Değişen Paradigmaları",  Ağ toplumu Kimin Toplumu, Pazarlama ve İletişim Kültür dergisi,  35,  41-46,  (2011).
Aytuna N.,  "Représentation des Nouvelles Technologies: la Biotechnologie dans la Presse Turque",  İletişim - Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını,  Özel Sayı,  13-26,  (2009).
Aytuna N.,  "Hyperlinking: External Hyperlink Utilization of Turkish Political Parties' Websites",  İletişim -Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını,  8,  211-224,  (2008).
Aytuna N., Toksöz D., Öztemir N,  "Yeni Medya Kullanım Alışkanlıkları: Bilgisayar, İnternet kullanımı,",  Çocukların Medyayı Alımlama ve Kullanım Biçimleri Araştırması,  TRT yayınları,  ,  (2013).
Aytuna N.,  " The Turkish Extreme Right Online Network: The Case of the Nationalist Action Party's Website",  Challanges in International Communication,  Athens Institute for Education and Research,  153-161,  (2012).
Aytuna N., Karsak B.,  "Kurum İmajı ve İkna Stratejileri: Etkili İletişim Sorgulamaları",  Yönetim, İletişim, Kültür,  Arıkan Yayınları,  231-249,  (2008).
Aytuna N.,  "Siyasal Kimlikler ve İkna Süreçlerinin Gelişimi",  Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun? Toplumsal Yaşamda Kimlik İzdüşümleri,  Hil Yayınları,  41-58,  (2008).
Aytuna N.,  "L'interdiction des Images dans les Affiches Eletorales Turques 1950-1979",  Quelle est la place des images en histoire?,  Nouveau Monde Editions,  350-357,  (2008).
Aytuna N.,  " Usage de l'ınternet par les personnes agées en Turquie",  Colloque Technologies mobiles, innovations et développement , Unesco, Université Bordeaux Montaigne, San José, Costa Rica,  ,  (2017).
Aytuna N., Toksöz D.,  "Dijital Okuryazar Çocuklar İdealine ne kadar yakın ne kadar uzağız?",  Inet-Tr'13 Türkiye'de Internet Konferansı,  65-70,  (2013).
Aytuna N.,  "Türkiye'de Siyasi Partilerin İnternet Ağı Yapıları",  XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı,,  ,  (2011).