Mehmet Emin Alpaslan

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1228
Ofis No.:   
Doktora Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans 2017
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014
Lise Nihal-Turgut Anlar Anadolu Öğretmen Lisesi 2009
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-
Alpaslan M. E.,  "Anayasa Mahkemesi’nin Sıra Cetveline İlişkin Bir Kararının Değerlendirilmesi",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2018/2,  371-400,  (2018).
Alpaslan, M. E.,  " İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi: Fransız İcra Görevliliği Modeli",  İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi: Fransız İcra Görevliliği Modeli,  On İki Levha ,  ,  (2018).