Prof. Dr. İpek Merçil

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1541
Ofis No.:   303
Doktora Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris- Sociologie 2001
Yüksek Lisans Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris- Sociologie 1997
Lisans Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 1993
Lise Galatasaray Lisesi 1986
Profesör Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 2020
Doçent Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 2008
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 2002
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü 1994
  • Din Sosyolojisi, Türkiye'de İslamcı Hareketin Sosyolojisi, Cezaevi Sosyolojisi, Kadın Çalışmaları
İpek Merçil,  "Bakırköy Cezaevi’nde Bulunan Kadın Mahpusların Çocuklarıyla Olan İlişkileri",  Turkish Studies- Social Sciences,  15(3),  ,  (2020).
İpek Merçil,  "Neredeyse Mahpus: Mahpus Yakınları",  Toplum ve Bilim,  No.154,  58-85,  (2020).
İpek Merçil,  "Dini Kamusal Alanın Yeni İktidar Sahipleri: Kadın Vaizeler, ",  Turkish Studies,  Vol.12/23,  195-209.,  (2018).
İpek Merçil,  "İçerisi” ile “Dışarısı” Arasında Mahpus Yakınları",  MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, ,  Cilt 2, Sayı 18,  374-388,  (2018).
İpek Merçil,  "La detention des femmes en Turquie et la maternité à l’épreuve de l’incarcération ",  Déviance et Société,  Vol.41 No.4,  623-658,  (2017).
İpek Merçil,  "Başörtüsünün Tüketim ve Gösteriş ile İmtihanı",  Felsefelogos,  No.67,  87-96.,  (2017).
İpek Merçil,  "Les violences contre les femmes en Turquie : entre modernisation et traditionnalisme",  Confluences Méditerranéé,  92,  193-206,  (2015).
İpek Merçil,  "Le rappresentazioni de ll’Europa tra i gruppi islamisti",  Quaderni di Sociologica,  Vol:V, No.15,  ,  (2011).
İpek Merçil,  "İslamcı Kadın Aydınlar",  Tarih ve Toplum,  Sayı 19,  ,  (2002).
İpek Merçil, Seçil Doğuç,  "",  Dört Duvar Kadına Ne Yapar? ,  Siyasal Kitaevi,  ,  (2020).
İpek Merçil,  "Erkek Mesleğinin Kadın İcracıları”: Kadın İnfaz Koruma Memurları",  Paradigms&Understanding Social Issues,  IJOPEC Publication,  101-115,  (2018).
İpek Merçil, Eylem Aksoy Retornaz,Seçil Doğuç,  "Türkiye’de Kadın Suçluluğu ve Cezaevinde Kadın Olmak",  Kadın Odaklı,  Koç Üniversitesi Yayınları,  317-346 ,  (2015).
İpek Merçil,  "“La construction identitaire des femmes islamistes à travers les romans et les nouvelles",  Finzione e mondi possibili,  Libreriauniversitaria.it Edizioni,  111-130,  (2011).
İpek Merçil,  "İslam ve Feminizm",  Cinsiyetli Olmak,  Yapı Kredi Yayınları,  ,  (2008).
İpek Merçil (Ed),  "Les faces multiples de la modernité turque",  Les faces multiples de la modernité turque,  L'Harmattan,  ,  (2008).
İpek Merçil,  "Les nouvelles tendances spirituelles en Turquie contemporaine",  Les faces multiples de la modernité turque ,  L'Harmattan,  ,  (2008).
İpek Merçil, Feyza Ak Akyol,  "Identification morale et émotionnelle des supporters turcs a leur club ",  Justice, éthique et sport,  Galatasaray Üniversitesi Yayınları,  ,  (2005).
İpek Merçil,  "Islam, femme,démocratie",  Conflit,confiance et démocratie,  L'Harmattan,  ,  (2004).
İpek Merçil, Buket Türkmen,  "Le pop vert : De la contestation islamiste à l’expression musicale de la subjectivité",  Diversité Culturelle en Turquie et en Europe,  L'Harmattan,  ,  (2004).