Prof. Dr. İnci Çınarlı

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    (212) 227-5148
Dahili:   1320
Ofis No.:   C329
Doktora Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2004
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1996
Lisans İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 1992
Lise Galatasaray Lisesi 1987
Dekan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017-2021
Profesör Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2015-2017
Fakülte Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2013-2015
Doçent Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2011-2018
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2008-2015/2017-
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2004-2011
Stratejik İletişim Yönetimi Tezli YL Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi SBE 2004-
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 1994-2004
  • Sağlık İletişimi
  • Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi
  • Halkla İlişkiler Kuramları ve Etik
  • Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar
  • Kurumsal Sosyal Sorumululuk
İnci Çınarlı,  "In Search of a Scapegoat: The Global Corporate Blame Game",  Online Journal of Communication and Media Technologies,  Special Issue,  69-85,  (2016).
İnci Çınarlı,  "Stratejik Sağlık İletişiminin Sağlığın Tıbbileştirilmesindeki Rolü",  İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,  43, Güz,  204-216,  (2016).
İnci Çınarlı,  "Stratejik İletişim Yönetimi Bağlamında Paydaş Kuramı’nın Eleştirel Bir Değerlendirmesi",  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,  S.1,  23-36,  (2014).
İnci Çınarlı,  "Bir Kriz İletişimi Yönetimi Vaka Analizi: Kaybolan Malezya Havayolları MH370 Sefer Sayılı Uçağı",  Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,  38,  96-114,  (2014).
İnci Çınarlı ve Halime Yücel,  "Sağlık İletişiminin Bakış Açısı ile Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet",  İnci Çınarlı ve Halime Yücel (eds.), İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi,  Özel Sayı No.3,  ss: 31-51,  (2013).
İnci Çınarlı,  "Risk İletişimi Açısından SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) Salgını",  İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi,  2,  55-69,  (2005).
İnci Çınarlı,  "Döngü Uzmanları (Spin Doctors) Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu",  İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültei,  1,  165-174,  (2004).
İnci Çınarlı,  "Halkla İlişkilerden Kurumsal Stratejik İletişime",  Gaye AslI Sancar (ed.), Kurumların Yeni İletişim Biçimleri,  İstanbul: Beta Yayınları,  11-26,  (2018).
İnci Çınarlı,  "Kitle İletişimi ve Eleştirel Sağlık Okuryazarlığı",  Filiz Yıldırım ve Alev Keser (ed.), Sağlık Okuryazarlığı,  Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yayınları,  15-28,  (2015).
İnci Çınarlı ve Elgiz Yılmaz,  "The Media Manufacturing the Sense of Health, Illness and Disease: Health Coverage in Turkish Newspapers",  Isabelle Lange and Zoe Norridge (eds.), Illness, Bodies and Contexts: Interdisciplinary Perspectives,  Oxford: Interdisciplinary Press,  179-197,  (2010).
İnci Çınarlı,  " Risk Toplumu’nda Sorumluluk Kavramı ve Medyanın Risk İletişimindeki Rolü Üzerine",  İnci Çınarlı (ed.), Belirsizlik Toplumunun Krizi,  İstanbul: Beta Yayınları,  3-22,  (2009).
İnci Çınarlı (ed.),  "-",  Belirsizlik Toplumunun Krizi,  İstanbul: Beta Yayınları,  ,  (2009).
İnci Çınarlı,  "(2. Baskı 2013)",  Stratejik İletişim Yönetimi,  İstanbul: Beta Yayınevi,  ,  (2009 ).
İnci Çınarlı,  "-",  Sağlık İletişimi ve Medya,  Ankara: Nobel Yayınevi,  ,  (2008).
İnci Çınarlı,  "Bilim ve Sağlık Haberciliği: Kamu Yararına Doğru, Ulaşılabilir ve Kullanılabilir Enformasyon İletimi ve Sorumluluklar",  Metin Işık ve Ayhan Erdem (ed.), Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim,  Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları,  145-166,  (2008).
İnci Çınarlı,  "-",  Sağlık İletişimi ve Medya,  Ankara: Nobel Yayınevi,  -,  (2008).
İnci Çınarlı ve Elgiz Yılmaz,  "Sağlık Bilincinin Oluşturulmasında ‘Medya Okuryazarlığı’nın Önemi",  Nurçay Türkoğlu ve Melda Cinman Şimşek (ed.), Medya Okuryazarlığı,  İstanbul: Kalemus Yayınları,  266-275,  (2007).
İnci Çınarlı and Halime Yücel Bourse,  "Framing 'Rational Use of Medicines': Comparative Content Analysis of Turkish Public and Private Sector's Health Communication Campaigns",  15th Annual International Conference on Communication & Mass Media, ATINER, Athens, Greece,  1-26,  (2017).
Yasemin İnceoğlu ve İnci Çınarlı,  "A Critical Analysis of Turkish Media Landscape for a Better Media Literacy Education",  Communication and China Fudan Forum: Media Literacy and Citizenship,  47-56,  (2007).