Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1225
Ofis No.:   C202
Doktora Ankara Üniversitesi 1986
Lisans İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1978
Profesör Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı 2004 -
Profesör Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1997 - 2004
  • Medenî Usûl Hukuku
  • İcra İflâs Hukuku
Hakan Pekcanıtez,  "Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Erozyon Süreci",  Türkiye Barolar Birliği Dergisi,  ,  211-260,  (2017).
Hakan Pekcanıtez,  "Milletlerarası Tahkim Kanunu’na Göre Verilen Hakem Kararlarının İcrası",  Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan,  ,  569-587,  (2017).
Hakan Pekcanıtez,  "Tahkim İlk İtirazı",  MİHDER,  11,  21-52,  (2016).
Hakan Pekcanıtez,  "Manevi Tazminat Alacakları Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir Mi?",  MİHDER ,  ,  21-41,  (2015).
Hakan Pekcanıtez,  "Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması ",  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ( Özel Sayı: Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan),  15,  933-968,  (2014).
Hakan Pekcanıtez,  "Fer’i Müdahalenin Etkisi",  Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. II,  ,  1629 vd.,  (2014).
Hakan Pekcanıtez,  "Türkische Zwangsvollstreckung Das Einleitungsverfahren",  Ritsumeikan Law Review,  30,  191-199,  (2013).
Hakan Pekcanıtez,  "İflâsın Ertelenmesi Kurumuna Eleştirisel Bakış",  MİHDER,  ,  477-499,  (2010).
Hakan Pekcanıtez ,  "Belirsiz Alacak Davası",  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı: Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan,  11,  509-552,  (2010).
Hakan Pekcanıtez,  "Medenî Usûl Hukukunda Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi",  Halûk Konuralp Anısına Armağan,  ,  789-850,  (2009).
Hakan Pekcanıtez,  "Medenî Usûl Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler- Dava Hakkında Genel Bilgiler – Davanın Açılması- Davaya Cevap",  Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku,  On İki Levha,  ,  (2017).
Hakan Pekcanıtez, Cemil Simil,  "İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet",  Vedat Kitapçılık,  ,  ,  (2017).
Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes,  "İcra İflâs Hukuku Ders Kitabı",  Vedat Kitapçılık,  ,  ,  (2017).
Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes,  ",",  Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı,  Vedat Kitapçılık,  ,  (2017).
Hakan Pekcanıtez,  ",",  Makaleler (2 Cilt),  On İki Levha,  ,  (2016).
Hakan Pekcanıtez,  "Reform Kurumları",  XVth International Association of Procedural Law World Congress,  394-444,  (2016).
Hakan Pekcanıtez,  "Tahkim Usûlü İle İlgili İptal Sebepleri",  XI. Milletlerarası Tahkim Semineri,  85-109,  (2014).
Hakan Pekcanıtez,  "Tüketici Mahkemelerinde Yargılama Usûlü ve Topluluk Davaları",  2. Tüketici Hukuku Sempozyumu, Ses Çözümleri ve Makaleleri,  134 vd.,  (2013).
Hakan Pekcanıtez,  "Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Belirsiz Alacak Davası",  Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usûlü Kongresi,  541 vd.,  (2013).
Hakan Pekcanıtez,  "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakkında Genel Değerlendirme",  Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-X, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi,  464-476,  (2012).