Doç. Dr. Gaye Aslı Sancar Demren

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1302
Ofis No.:   C328
Doktora Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2012
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı 2008
Lisans Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Reklamcılık Bölümü 2006
Lise Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2002
Editör Yardımcısı İleti-ş-im Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2018-
Dekan Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2016-2018
Müdür Galatasaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 2015-
Bitirme Projesi Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2014-2017
Fakülte Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2014-2015
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2014-
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2008-2014
  • Halkla İlişkiler
  • Kamu Diplomasisi
  • Kurumsal İletişim
  • Uluslararası Halkla İlişkiler
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik İletişimi
Gaye Aslı Sancar,  "Turizm Diplomasisi Kapsamında Yer Markalama: Turkey Home Kampanya Analizi.",  Selçuk İletişim Dergisi,  9 (4),  89-108,  (2017).
Gaye Aslı Sancar,  "Aktivist Halkla İlişkiler Bağlamında WWF Dünya Saati Kampanya Örneği.",  Erciyes İletişim Dergisi ,  5(1),  2-18,  (2017).
Gaye Aslı Sancar,  "Halkla İlişkiler 2.0 Kavramı ve Araçları: Koç Holding Örneği.",  İnif E Dergi ,  1(2),  83-101,  (2016).
Gaye Aslı Sancar ,  "Kurumsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Kurumsal Yönetişim Kavramın Doğuşu Gelişimi ve Değerlendirilmesi",  Selçuk İletişim Dergisi,  8(1),  71-84,  (2013).
Gaye Aslı Sancar,  "Political Public Relations 2.0 and the Use of Twitter of Political Leaders in Turkey",  Online Journal of Communication and Media Technologies,  Vol 3 Issue 1 ,  ,  (2013).
Gaye Aslı Sancar Demren (Editör),  "Finansal Halkla İlişkiler ve Finansal Halkla İlişkiler Araçlarının Geçirdiği Dönüşüm",  Kurumların Yeni İletişim Biçimleri,  Beta Yayınları,  ,  (2018).
Gaye Aslı Sancar Demren,  "Kurumsal İletişim Bağlamında Kurumsal Sürdürülebilirlik İletişimi ",  Yazar,  Beta Yayınları,  ,  (2017).
Gaye Aslı Sancar (Editör) ,  "Yeni Kamu Diplomasisi",  Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar ve Örnekler ,  Beta Yayınları,  ,  (2016).
Gaye Aslı Sancar ,  "Kamu Diplomasisinde Sosyal Medyanın Önemi ",  Uluslararası İlişkilere Disiplinler arası Bir Yaklaşım Uluslararası İletişim Perspektifi (Ed. Burcu Sunar CANKURTARAN) ,  Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi,  ,  (2016).
Gaye Aslı Sancar,  "Kurumsal İletişim Bağlamında Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejileri",  Kurumsallık Parantezinde Yönetim ve İletişim (Banu Karsak Ed.),  Beta Yayınları,  ,  (2015).
Gaye Aslı Sancar,  "Kamu Diplomasisinde Medyanın Önemi: Anadolu Ajansı Örneği",  Kamu Diplomasisi ve Türk Dış Politikası (Senem Çevik ve Mehmet Şahin Eds.) ,  Nobel Yayınları ,  ,  (2015).
Gaye Aslı Sancar,  "Turkey’s Public Diplomacy: It’s Actors, Stakeholders and Tools",  Turkey’s Public Diplomacy. Cevik, Senem and Seib Philip (Eds.) ,  Palgrave MacMillan,  ,  (2015).
Gaye Aslı Sancar,  "Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler",  Yazar,  Beta Yayınları,  ,  (2014).
Gaye Aslı Sancar ,  "Kriz letişimi Sürecinde ‘Hegemonik Model’ ve Bir Halkla İlişkiler Straitejisi Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Uygulanması: British Petroleum (BP) Örneği",  Belirsizlik Toplumunun Krizi (Ed. İnci ÇINARLI),  Beta Yayınları,  ,  (2009).
Gaye Aslı Sancar,  "Press Releases as a Tool of Media Relations: An Analysis towards Public Relations News on Newspapers",  15th Annual International Conference on Communication Mass Media,  1-15,  (2017).
Gaye Aslı Sancar,  "Dijital Diplomaside Instagramın Rolü: Come See Turkey Örneği.",  1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı,  359-368,  (2017).
Banu Karsak ve Gaye Aslı Sancar,  "Halkla İlişkilerde Yeni Nesil Kanaat Önderleri Kullanımı: Snapchat Üzerine Niteliksel Bir Araştırma",  1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı,  303-311,  (2017).
Gaye Aslı Sancar,  "Online Media Relations as a Strategy of Public Relations: A Research on Online Press Rooms of the Most Liked Turkish Companies",  3. Uluslararası Yeni Medya Konferansı,,  ,  (2017).
Gaye Aslı Sancar,  "What is Public Relations?: An Analysis of Turkish Public Relations Job Advertisements Discourses",  5th International Conference on Communication, Media, Technology and Design. Zagreb,  ,  (2016).
Gaye Aslı Sancar,  "Corporate Rhetoric in Corporate Social Responsibility Reports An Analysis of Koç Holding CSR Reports.",  2nd International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges,  1947-1959.,  (2013).