Prof. Dr. Erhan Ş. Büyükakıncı

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   377
Ofis No.:   AADM
Doktora Université Paris II (Panthéon-Assas) 1997
Yüksek Lisans Université Paris II (Panthéon-Assas) 1993
Lisans İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1992
Lise Saint-Benoit Fransız Lisesi 1988
Komisyon üyeliği Galatasaray Üniversitesi Etik Kurulu 2015-2017
Komisyon üyeliği Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 2015-...
Fakülte Kurulu üyeliği Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilmler Fakültesi 2012-2015
Senatör (İİBF) Galatasaray Üniversitesi Senatosu 2012-...
Profesör Doktor Galatasaray Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2008
Doçent Doktor Galatasaray Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 2002-2008
Müdür Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1999-2002
Yardımcı Doçent Dr. Galatasaray Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 1998-2002
Yönetim Kurulu Üyeliği Galatasaray Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 1998-2002
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 1994-1998
  • Rus dış politikası
  • Türk dış politikası
  • Orta ve Doğu Avrupa Politikaları
  • Uluslararası İlişkiler Teorileri
  • Savaş kuramları
  • Dış politika analizi ve Karar alma yaklaşımları
E. Büyükakıncı,  ""Rus Uzakdoğusu ve Sibirya Özel Sayısı - Özel Sayı Editörü",  Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi,  Cilt 10 - No. 21,  202,  (2016).
E. Büyükakıncı,  "Comparing of Hungarian and Polish Neo-Communist Parties",  Perceptions,  Vol. 13, No. 1,  ,  (2008).
E. Büyükakıncı,  "The Neo-Communist Parties and Power in Central and Eastern Europe: Change in Political Discourses and Foreign Policy Positions",  East European Quarterly,  39/3,  367-403,  (2005).
E. Büyükakıncı,  "Security Issues and Patterns of cooperation in the Black Sea Region",  The Turkish Yearbook of International Relations, Ankara Üniv. SBF Yayınları,  No. 35,  17-42,  (2004).
E. Büyükakıncı,  "Uluslararası İlişkilerdeki Savaş İncelemelerinde Tarihin Metodolojik Araç olarak Kullanımına Bir Bakış",  Doğu Batı Dergisi,  No. 24,  83-104,  (2003).
E. Büyükakıncı,  "Syndromes and Alternatives for the Slovak Foreign Policy: the Process of restructuring after the Velvet Divorce",  East European Quarterly (ISSN 0012 8849),  36/1,  79-102,  (2002).
E. Büyükakıncı,  "Patterns of Integration in Central Asia",  Perceptions,  Vol. 5/1,  161-181,  (2000).
E. Büyükakıncı,  "Komünizm sonrası Geçişin İktisadi Boyutu: Eski SSCB Cumhuriyetlerinin İktisadi Bağımsızlık yönündeki İlk Adımları (1992-1995)",  Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları,  C.III, No. 3,  ,  (1998).
E. Büyükakıncı (derl.),  "Savaş Kuramları",  - Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar,  Adres (Liberte) Yay.,  960 sayfa,  (2015).
E. Büyükakıncı,  "Yirmi Birinci Yüzyılın Başında Türkiye’den Avrasya’ya Bakış: Yeni Algılama Biçimleri ve Kurumsal Yöntemler",  Der. Faruk Sönmezoğlu, XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi,  İstanbul, Derin Yay.,  ,  (2012).
E. Büyükakıncı & E. Bacanlı (derleme),  "Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl sonra Rusya Federasyonu: ",  Türk dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler,  Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay.,  870 sayfa,  (2012).
E. Büyükakıncı (derleme),  "Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna",  Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna,  Ankara, Phoenix Yay.,  466 sayfa,  (2005).
E. Büyükakıncı,  "The patterns of integration in Central Asia",  in Salomon Ruysdael, New Trends in Turkish Foreign Policy,  Lincoln, Writers Club Press,  235-251,  (2002).
E. Büyükakıncı,  "Rusya’nın Bölgeselleşme Politikaları: Avrasyacı Modelden Söz Edilebilir mi?",  Eurasian Economics Conference, –St. Petersburg, Rusya,  16-18 Eylül,  (2013).
E. Büyükakıncı,  " Russia’s perspectives on integration with the world economy: Different patterns of regionalism",  CEEISA IX. International Convention, Jagellonian Üniv. – Krakow, Polonya,  20-22 Eylül,  (2012).
E. Büyükakıncı,  "La nouvelle diplomatie turque sous Davutoglu: Nouvelles perspectives vers l’Eurasie",  INALCO – Colloque international sur les relations Russie-Turquie, INALCO Enstitüsü – Paris, Fransa,  Mayıs,  (2012).
E. Büyükakıncı,  "New Dimensions in the Russia-NATO Relations",  WISC 3rd International Congress, Porto, Portekiz,  17-20 Ağustos,  (2011).
E. Büyükakıncı,  "Discussing of Westphalian & Neo-Westphalian Orders after the September 11 : New Approaches on War",  CEEISA VI. International Convention, Kadir Has Üniv. – İstanbul,  Haziran,  (2011).