Doç. Dr. Ece Vitrinel

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1303
Ofis No.:   C328
Doktora Université Paris 3 - Nouvelle Sorbonne, IRCAV 2015
Doktora Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Çalışmaları, Doktora Programı 2015
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Çalışmaları, Yüksek Lisans Programı 2008
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi 2005
Dekan Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi 2021-...
Dr. Öğretim Üyesi Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim Dalı 2018-...
Editör Yardımcısı İleti-ş-im (Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi) 2007-2018
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema Anabilim Dalı 2005-2018
  • Görsel kültür, ekran çalışmaları, izleyici çalışmaları, film endüstrileri
Vitrinel. E. ,  ""Benim Yerim"den "Yok-yerler"e: İstanbul'da Güncel Seyir Deneyimine Dair Salon-içi Manzaralar",  sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi,  11:2,  227-265,  (2020).
Vitrinel. E. ,  "Making foreign ready-made content great again: VOD platforms and English-language series in Turkey",  The Journal of Popular Television,  8:3,  313-319,  (2020).
Vitrinel. E. ,  "Bağımsız Film Dağıtımında Eşik Bekçiliği: Satış Temsilcileri, Dağıtım Şirketleri, Algoritmalar, vd.",  Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi,  33,  78-93,  (2020).
Vitrinel. E. ,  "Türkiye'de Görsel-İşitsel Korsan: Bir Endüstrinin Korsan Film Satıcıları Üzerinden Özdüşünümü",  Moment Journal,  7:2,  241-264,  (2020).
Vitrinel, E. ,  "Forced Politicization of Television Celebrities in Turkey",  Journal of Balkan and Near Eastern Studies,  21:2,  222-233,  (2019).
Vitrinel, E. ,  "Uzaylı Olarak ‘Öteki’: Yasak Bölge 9 Filminin Post-kolonyal Kavramlar ile Okunması",  SineFilozofi,  3(5),  127-144,  (2018).
Vitrinel. E. ,  "Avrupa Birliği Görsel İşitsel Gözlemevi’nin Türkiye Film Endüstrisi Raporu Üzerine",  Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi,  23,  193-196,  (2015).
Uğur Tanrıöver, H.; Vitrinel, E.; Sözeri, C. ,  "Gözlemlerden eylemlere: Türkiye’de cinsiyetçi olmayan bir medyaya doğru...",  İleti-ş-im,  10,  33-51,  (2009).
Vitrinel, E. ,  "Une Analyse Narratologique du Film: In The Mood For Love",  İleti-ş-im,  5,  77-96,  (2006).
Vitrinel. E. ,  ""Ben Bunu Bir Yerden Hatırlıyorum…" Remiks, Kolaj, Kopya, Alıntı ve Sinema Pratiğinin Genişleyen Tanımı",  Temel Tasarım Kavramlarını Disiplinlerarası Okumak-III,  Nobel,  115-125,  (2020).
Vitrinel. E. ,  "The Introduction of Netflix in Turkey: How to Fit (or is it possible to fit) in an Audio-visual Landscape marked by Piracy and Local Taste?",  Turkey and Turkish Studies: Special Edition,  ATINER,  155-165,  (2019).
Uğur Tanrıöver, H.; Toy Par, A.; Vitrinel, E.; Güvenli, G.; Kara, B.,  "Türkiye’de Film Endüstrisinin Konumu ve Hedefleri ",  Endüstri Raporu,  İTO Yayınları,  214,  (2011).
Vitrinel, E. ,  "Turkey’s Television Series: Soft Power, Hard Control",  11th Media Mutations, Media, Diplomacy and Soft Power,  -,  (2019).
Vitrinel. E. ,  "TV-Internet-Cinema Hybridity: The New Popular Cinema in Turkey",  The NECS 2019 Conference, Structures and Voices: Storytelling in Post-Digital Times,  -,  (2019).
Vitrinel. E. ,  "The International Circulation of Turkish Cinema and Series Across Netflix",  The International Circulation of National Cinemas and Audiovisual Content: The Challenge of Convergence and Multiplatform Distribution in the European Context,  -,  (2019).
Vitrinel. E. ,  "Audio-visual Piracy Culture in Turkey: Self-reflection of an Industry",  Piracy and Beyond: Exploring ’Threats’ in Media and Culture,  -,  (2019).
Vitrinel, E. ,  "Screen Wars: Revisiting Remediation Hypotheses",  Intermediality Now: Remapping In-Betweenness,  -,  (2018).
Vitrinel, E. ,  "Netflix'in Türkiye'ye Girişi ve Dijital Platformların Pazarda Konumlanışı",  TEKİL'13 - Televizyon Yayıncılığında Dijital Dönüşüm,  -,  (2018).
Vitrinel, E. ,  "I Made a Film: Me, Myself and I. One-Man Mode of Production in Today’s Turkish Film Industry",  La création cinématographique: Coopérations artistiques et cadrages industriels,  -,  (2017).
Vitrinel, E. ,  "Alternative Exhibition Spaces in Istanbul: New Temples of Identity",  European Screens Conference ,  -,  (2016).
Toy Par, A.; Vitrinel, E. ,  "Türkiye Sinema Endüstrisinin Fransa Modeli ile Karşılaştırmalı Analizi",  Uluslararası Altın Koza Sinema Kongresi,  33-38,  (2011).
Uğur Tanrıöver, H.; Danacı Yüce, Ö.; Kara, B.; Sözeri, C.; Vitrinel, E.; Sunar, M.,  "Medyada Kadınların Temsil Biçimleri Araştırması",  Cinsiyetçi Olmayan Medya İçin,  113-164,  (2008).