Doç. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   1202
Ofis No.:   205
Doktora Université de Neuchâtel 2009
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı 2001
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1998
Lise İzmir Özel Saint - Joseph Fransız Lisesi 1993
Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018 -
Doçent Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018-
Dekan Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015 -2020
Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015 -
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2018
Müdür Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015
Dr. Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009-2014
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1998-2009
  • Ceza Hukuku
  • Ceza Muhakemesi Hukuku
  • İnfaz Hukuku
  • İnsan Hakları
  • Bilişim Hukuku
Aksoy Retornaz, Emine Eylem,  "Le droit pénal turc à l’épreuve du marige forcé",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  1/2017,  ,  (2017).
Aksoy Retornaz, Emine Eylem ,  "The Preventing Recording of Communications Data",  Law & Justice Review,  12,  41-54,  (2016).
Aksoy Retornaz,Emine Eylem ,  "Système pénitentiaire turc",  Systèmes pénitentiaires dans le monde,  L.G:.J.,  ,  (2017).
Aksoy Retornaz, Emine Eylem,  "monografi",  Türk Ceza Hukukunda Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu ,  Vedat Kitapçılık,  ,  (2014).
Aksoy Retornaz, Emine Eylem ,  "monografi",  La sauvegarde des droits de l'Homme dans l'exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie ,  Schulthess,  ,  (2011).
Aksoy Retornaz, Emine Eylem,  "Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslara Uygulanacak Standart Kurallar ve Kadın Suçlulara Uygulanacak Hapis Dışı Önlemlere İlişkin Kurallar ve Kadın Mahpuslar Hakkında Denetimli Serbestlik Uygulamaları",  Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu, “ Uluslararası Yaklaşımlar”,  414-418,  (2016).