Doğan Kara

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2017-...
Doğan Kara,  "İsviçre-Türk Hukuk Sisteminde Ayıptan Sorumluluk Çerçevesinde Doğrudan ve Dolaylı Zarar Ayrımı",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  I,  483-530,  (2018).
Doğan Kara,  "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasar Sorunu ve Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırılması",  Public and Private International Law Bulletin (Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni),  38/I,  107-145,  (2018).