Dilşad Kuğuoğlu

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1286
Ofis No.:   
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020
Lisans Galatasaray Üniversitesi 2017
Lise Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 2013
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı 2017
  • Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
Dilşad Kuğuoğlu, Elit Meviza Demirkol,  "ICSID Tahkiminde Onay (Rıza)",  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,  34,  515-536,  (2018).
Dilşad Kuğuoğlu, Nilhan Kalkan,  "Mesafeli Sözleşmeler",  İstanbul Barosu Dergisi,  90,  269-290,  (2016).