Deniz Uztürk

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1164
Ofis No.:   201
Doktora Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İstanbul
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İstanbul 2017
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği, İstanbul 2014
Lise İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi 2008
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 2017-
  • Sürdürülebilirlik, Akıllı Sistemler, Sürdürülebilir/Yeşil Binalar, Çok Değişkenli Karar Verme
G. Büyüközkan, D. Uztürk,  "Combined QFD TOPSIS Approach with 2-Tuple Linguistic Information for Warehouse Selection",  FUZIEEE,  ,  (2017).
G. Büyüközkan, D. Uztürk,  "A QFD Based Sustainable Building Framework: Application for University Buildings",  Sustainable Built Environment,  767-777,  (2016).
G. Büyüközkan, D. Uztürk,  "A QFD Approach for SUstainable Warehouse Design",  LM-SCM, İzmir,  257-265,  (2016).
G. Büyüközkan, E. Mukul, D. Uztürk ,  "Marketing Startegy Slection for Logistics Companies",  LM-SCM, İzmir,  437-445,  (2016).
G. Büyüközkan, M. Güler, D. Uztürk,  "Selection of Wearable Glasses in the Logistics Sector",  LM-SCM, İzmir,  377-385,  (2016).