Destan Halit Akbulut

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    (212) 259-2085
Dahili:   563
Ofis No.:   
Doktora Galatasaray Üniversitesi, İşletme
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, İşletme 2016
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İşletme 2014
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 2014-...
  • Muhasebe ve Finansman
  • Finansal Raporlama
Akbulut, D.H.,  "Faaliyet Kiralaması İşlemlerinin Aktifleştirilmesinin Finansal Tablolara ve Finansal Oranlara Etkisinin Borsa İstanbul Şirketleri Üzerinde İncelenmesi",  Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,  19(2),  456-478,  (2017).
Akbulut, D.H.,  "Denetimin Gözetimi, Amerika Birleşik Devletleri Kamu Gözetimi Kurulu.",  Finans Politik Ve Ekonomik Yorumlar,  Vol. 52(603),  79-93,  (2015).
Akbulut, D.H.,  "Kiralama işlemlerinin finansal raporlanması ve muhasebeleştirilmesi",  Kiralama işlemlerinin finansal raporlanması ve muhasebeleştirilmesi: Borsa İstanbul şirketlerinde bir uygulama,  Dissertations/Theses,  134,  (2016).
Akbulut, D.H.,  "Le reporting de la responsabilité sociétale de l'entreprise et le secteur automobile",  Le reporting de la responsabilité sociétale de l'entreprise et le secteur automobile,  Dissertations/Theses,  54,  (2014).
Kaya, İ., Ateş, S., Akbulut, D.H., Köksal, A.,  "Büyük Veri, Veri Analitiği ve Veri Analizi Işığında Muhasebe Eğitimi: Ders İçerikleri Üzerinde Bir Araştırma",  36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,  167-193,  (2017).
Akbulut, D.H.,  "The Effects Of Operating Leases Capitalization On Financial Statements And Accounting Ratios: A Literature Survey",  Proceedings of the Eurasia Business and Economics Society Conference,  3-10,  (2016).