Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yüzbaşıoğlu

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1238
Ofis No.:   224
Doktora Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019
Doktor Öğretim Üyesi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013-2020
  • İdare Hukuku.
  • Sağlık Hukuku
Cihan Yüzbaşıoğlu. ,  "İdari Usulde Öksüz Kalmış Bir Alan: İdari İşlemlere Karşı Zorunlu İdari Başvurulardan Kaynaklanan Sorunlar",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2020/1,  305-389,  (2020).
Cihan Yüzbaşıoğlu. ,  "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Danıştay İçtihadı Üzerindeki Etkileri",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2016/2,  101-151,  (2016).
Cihan Yüzbaşıoğlu. ,  "Ceza Yargılamalarının Disiplin Yargılamaları Bakımından Etkileri",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2014/1,  687-716,  (2014).
Cihan Yüzbaşıoğlu. ,  "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Pekaslan ve Diğerleri – Türkiye Kararı İncelemesi",  Fasikül Hukuk Dergisi,  45,  23-27,  (2013).
Cihan Yüzbaşıoğlu - Ufuk Ceren Mensiz,  "Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Şikayeti",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2012/2,  71-128,  (2012).
Cihan Yüzbaşıoğlu. ,  "İdare ve Personel Yönüyle Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Sorumluluk",  İdare ve Personel Yönüyle Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Sorumluluk,  On İki Levha Yayıncılık,  ,  (2020).