Doç. Dr. Ceren Zeynep Pirim Kızılca

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4480
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   C-220
Doktora Université Paris 1-Panthéon Sorbonne 2010
Yüksek Lisans Université Paris 1-Panthéon Sorbonne 2004
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003
Doçent Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 2019-
Doçent Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 2018-2019
Yardımcı Doçent Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 2011-2018
  • Uluslararası Hukuk
Pirim, Ceren Zeynep,  "Reparation by Pecuniary Means of Direct Moral Damages Suffered by States as a Result of Internationally Wrongful Acts",  Journal of International Dispute Settlement,  Vol. 11,  242-261,  (2020).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Devletlere Atfedilemeyen Silâhlı Saldırılara Karşı Meşru Müdafaa: Uluslararası Hukukta Sınır Ötesi Operasyonun Hukukî Zemini",  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,  Sayı: 40,  ss. 246-303,  (2019).
Pirim, Ceren Zeynep,  "State Succession to International Responsibility: A Critical Analysis of the Modern Succession Theory Based on the General Principles of Law",  Czech Yearbook of Public & Private International Law,  Vol. 9,  ss. 111-129,  (2018).
Pirim, Ceren Zeynep,  "A Neverending Story: The Free Movement of Turkish Workers within the European Union",  Legal Issues of Economic Integration,  No: 44,  pp. 49-75,  (2017).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Uluslararası Hukukta Mânevî Zarar",  Türkiye Barolar Birliği Dergisi,  Sayı 127,  ss. 339-374,  (2016).
Pirim, Ceren Zeynep,  "1978 Devletlerin Uluslararası Andlaşmalara Halefiyeti Sözleşmesi Işığında İkili Andlaşmalara Halefiyet: Teorik Bir Değerlendirme",  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi,  Cilt 22,  ss. 133-162,  (2016).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Uluslararası Hukukta Hakkaniyetin Normatif Niteliği",  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,  Sayı 26,  ss. 169-201,  (2016).
Pirim, Ceren Zeynep,  "The EU-Turkey Customs Union: From a Transitional to a Definitive Framework?",  Legal Issues of Economic Integration,  No: 42,  pp. 31-56,  (2015).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Hans J. Morgenthau ve Uluslararası Hukuk",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Doç. Dr. Melike Batur Yamaner’in Anısına Armağan,  Cilt I,  ss. 537-560,  (2014).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Uluslararası Hukukta Tek Taraflı Sözvermenin Bağlayıcı Niteliği",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi,  Sayı: 105-106,  ss. 117-144,  (2013).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Uluslararası Sorumluluk Hukukunda Devletlerin Ağırlaştırılmış Sorumluluğu: Kuramsal Bir Değerlendirme",  Milletlerararası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,  Yıl: 32, Sayı: 2,  ss. 147-183,  (2012).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Jus Cogens Teorisi Işığında Devletlerin Sözleşme Serbestisi ve Devlet Dokunulmazlığı",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi,  Cilt 8, Sayı: 95-96,  ss. 37-66,  (2012).
Pirim, Ceren Zeynep,  "-",  Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti,  Ankara, Turhan Kitabevi,  ,  (2016).
Pirim, Ceren Zeynep,  "-",  Un exemple d’association à la Communauté européenne: le cas de la Turquie,  Paris, Bruylant,  ,  (2012).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Reparation by Pecuniary Means of Direct Moral Damages Suffered by States as a Result of Internationally Wrongful Acts",  Rethinking Reparations-Cambridge University, Lauterpacht Center for International Law,  ,  (2018).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Uluslararası Sorumluluğa Halefiyet Teorileri Işığında Ermeni Meselesi",  Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Ermeni Meselesine İlişkin Değerlendirmeler-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  ,  (2018).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Ortaklık Teorileri ve Ankara Andlaşması Işığında Gümrük Birliği ve Tam Üyelik Arasındaki İlişki",  52. Yılında AB-Türkiye Ortaklık Hukuku Ankara Ortaklık Andlaşması ve Geri Kabul Andlaşması-Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  ,  (2015).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Uluslararası Hukukta Kendi Kaderini Tayin Hakkı",  Uluslararası Hukukun Yeni Test Sahası: Ukrayna-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  ,  (2014).
Pirim, Ceren Zeynep,  "Turkey-EU Customs Union: From a Transitional to a Definitive Framework?",  Quo Vadis Turkiye?-Center for European Policy Studies, Brussels,  ,  (2013).