Burcu Alkış

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1224
Ofis No.:   223
Doktora Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans 2015
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012
Lise Pertevniyal Lisesi 2006
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 2013-
  • Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku
Alkış, Burcu,  "Anarşist Düşüncede Özgürlük",  GSÜHFD,  Cilt 1,  139-178,  (2014).