Doç. Dr. Berk Demirkol

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1234
Ofis No.:   
Doktora Cambridge Üniversitesi 2014
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010
Yüksek Lisans Cenevre Üniversitesi / Graduate Institute 2009
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2007
Lise Galatasaray Lisesi 2002
Doçent Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019-
Araştırma Görevlisi (Doktor) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2019
  • Milletlerarası Özel Hukuk
  • Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Uluslararası Yatırım Hukuku
  • Milletlerarası Tahkim
  • Milletlerarası Ticaret Hukuku
  • Uluslararası Uyuşmazlık Çözümleri
  • Devletin Uluslararası Hukuk Sorumluluğu
Demirkol, B.,  "Exhaustion of Local Remedies and Wrongful Judicial Acts other than Denial of Justice",  Transnational Dispute Management,  ,  1-16,  (2019).
Demirkol, B.,  "Yabancıların Türkiye’de Çalışması ve Uluslararası İşgücü Kanunu",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  ,  421-482,  (2018).
Demirkol, B.,  "Non-treaty Claims in Investment Treaty Arbitration",  Leiden Journal of International Law,  31,  59-91,  (2018).
Demirkol, B. ,  "Mutlak Olmayan Milletlerarası Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  ,  325-354,  (2017).
Demirkol, B.,  "Gerekçesiz Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  12,  63-91,  (2017).
Demirkol, B.,  "Interpretation of the dispute settlement clause in Turkish investment treaties with Turkic States",  Arbitration International,  32,  29-43,  (2016).
Demirkol, B.,  "ORDERING CESSATION OF COURT PROCEEDINGS TO PROTECT THE INTEGRITY OF ARBITRATION AGREEMENTS UNDER THE BRUSSELS I REGIME",  International and Comparative Law Quarterly,  65,  379-404,  (2016).
Demirkol, B.,  "The Notion of Investment in International Investment Law",  Turkish Commercial Law Review,  1,  41-50,  (2015).
Demirkol, B.,  "Remedies in Investment Treaty Arbitration",  Journal of International Dispute Settlement,  6,  403-426,  (2015).
Demirkol, B.,  "Enforcement of International Commercial Arbitration Agreements and Awards in Investment Treaty Arbitration",  ICSID Review: Foreign Investment Law Journal,  30,  56-77,  (2015).
Demirkol, B.,  "Yatırım Tahkiminde Yatırımcının Hukuka Aykırı Davranışı ve Yukos v Rusya Davasındaki Müterafik Kusur Uygulaması",  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,  31,  77-108,  (2015).
Demirkol, B.,  "Uluslararası Hukukta Dikkate Alınan Vatandaşlık Gerçek Kişilerde Etkin Vatandaşlık Sorunsalı",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  ,  159-193,  (2015).
Demirkol, B.,  "Does an Investment Treaty Tribunal Need Special Consent for Mass Claims",  Cambridge Journal of International and Comparative Law,  2,  612-639,  (2013).
Demirkol, B.,  "Yatırım Tahkiminde Paravan Şirketlerin Yol Açtığı Yetki Sorunları",  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,  28,  301-357,  (2012).
Demirkol, B.,  "Pay Sahipleri Sözleşmesi ile Getirilen Pay Devir Kısıtlamaları",  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  9,  851-883,  (2012).
Demirkol, B.,  "Çok Taraflı Tahkim Yargılaması",  Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı,  On İki Levha,  43-71,  (2018).
Demirkol, B.,  "Judicial Acts and Investment Treaty Arbitration",  Judicial Acts and Investment Treaty Arbitration,  Cambridge University Press,  ,  (2018).
Demirkol, B.,  "Milletlerarası Yetki Anlaşmaları",  Milletlerarası Yetki Anlaşmaları,  Vedat,  ,  (2018).
Demirkol, B.,  "Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun un 24 Maddesi Çerçevesinde Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk",  Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun un 24 Maddesi Çerçevesinde Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk,  Vedat,  ,  (2014).
Demirkol, B.,  "Muvazaa ve Muvazaaya Benzer Kurumlar ve Senetle İspat Kurallarının Bu Kurumlardaki Uygulaması",  Prof Dr Sarper Süzek e Armağan,  Beta,  3011-3079,  (2011).
Demirkol, B.,  "Access to Justice through Investment Arbitration in cases of Refusal of Enforcement of Commercial Arbitration Awards",  Access to Justice and Arbitration,  ,  (2019).
Demirkol, B.,  "Tahkim Anlaşmasının İhlal Edilmesi, Yaptırımlar ve Olası Hukuki Yollar",  Tahkim Anlaşması,  ,  (2019).
Demirkol, B.,  "Is There any Room for Non-Pecuniary Remedies in Investment Treaty Arbitration",  Rethinking Reparations in International Law,  ,  (2018).
Demirkol, B.,  "Holding the State Responsible Directly for the Breach of the New York Convention in Investment Treaty Arbitration",  International Investment and Trade Agreements: Current Developments and Problems,  ,  (2018).
Demirkol, B.,  "Direct Responsibility of the State for the Breach of the New York Convention in Investment Treaty Arbitration",  60 Years of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Key Issues and Future Challenges,  ,  (2018).
Demirkol, B.,  "Türk Milletlerarası Özel Hukuk Sisteminde Tüketicilere İlişkin Hükümlerin Kapsamı",  ASOSCONGRESS IV. Uluslararası Hukuk Sempozyumu,  215-223,  (2018).
Demirkol, B.,  "Droit applicable aux contrats de construction",  Journée Turco-Roumaine (Association Henri Capitant - Groupe Turc),  ,  (2016).
Demirkol, B.,  "Cessation of Court Proceedings Ordered by Arbitral Tribunals Questioning the Application of Brussels I Regulation",  10th Anniversary of the Journal of Private International Law Conference,  ,  (2015).