Dr. Öğr. Üyesi Belgin Bahar

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1157
Ofis No.:   303
Doktora Université de Bordeaux, İşletme 2018
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı 2010
Fakülte İletişim Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2021-...
Dr. Öğretim Üyesi Galatasaray Üniversitesi, İşletme Bölümü 2020-...
ÇAP-YAP Koordinatörü Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 2020-...
İşletme Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi, İşletme Bölümü 2020-...
Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Başkanı Galatasaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 2020-...
Kariyer Geliştirme Merkezi, Kariyer Danışmanı Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2016 - ...
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İşletme Bölümü 2009-2020
  • İtibar yönetimi ve etik
  • Örgütsel davranış
  • Kurumsal sosyal sorumluluk
  • Yönetim ve organizasyon
  • Sosyal girişimcilik
Belgin Bahar, Jean-François Trinquecoste, Grégory Bressolles,  "De l’engagement dans les communautés virtuelles : le rôle clé des leaders d’opinion",  Décisions Marketing,  102,  81-98,  (2020).
Belgin Bahar,  "La Collaboration des Entreprises Avec des Leaders d’Opinion : Une Etude Qualitative",  Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi,  30,  147-166,  (2019).
Belgin Bahar,  "Etik Liderliğin Çalışanlar ve Örgütler Açısından Sonuçları: Kavramsal Bir İnceleme",  OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,  11(18),  2506 - 2524,  (2019).
Belgin Bahar, Recep Minga,  "The Impacts of Ethical Leadership on the Employee Psychological Well-being: The Mediating Role of Interactional Justice",  İzmir Journal of Economics,  34 (3),  399-411,  (2019).
Belgin Bahar ,  "Etkileşimsel Adalet ve İş gören Performansı İlişkisi: Demografik Özellikler Açısından Ampirik Bir İnceleme",  Business Management Studies: An International Journal,  7(4),  1260-1274,  (2019).
Belgin Bahar,  "Kurumsal İtibar ve Kuramsal Temelleri",  Journal of Yasar University,  14(55),  226-236,  (2019).
Belgin Bahar, Tolga Bilener ,  "Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme",  OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,  13(19),  1348-1375,  (2019).
Belgin Bahar,  "Sosyal Öğrenme Kuramı ve Sosyal Değişim Kuramı Perspektifinden Etik Liderlik",  Balkan Sosyal Bilimler Dergisi,  8(16),  237-242,  (2019).
Belgin Bahar,  "Elektronik ağızdan ağıza iletişimin tüketici satın alma kararlarına etkisi",  Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar,  52,  63-72,  (2015).
Belgin Bahar,  "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımlarında Yeni Eğilimler",  Kurumların Yeni İletişim Biçimleri,  Beta,  69-82,  (2018).
Belgin Bahar,  "Sosyal Medyada İtibar Yönetimi",  Kurumlar ve İnsanlar,  Beta Yayıncılık,  83-93,  (2015).
Belgin Bahar,  "Çalışanların iyi oluşunu etkileyen faktörler üzerine bir inceleme",  International Congress of Management, Economy and Policy ,  76,  (2019).
Belgin Kaygan, Caner Dinçer,  "The Development of Corporate Social Responsibility in the Logistics Sector",  9. International Logistics&Supply Chain Congress,  164-173,  (2011).