Dr. Ali Cenk Keskin

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1258
Ofis No.:   217
Doktora GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU 2015
Doktora Université de Paris 1-Pantheon-Sorbonne 2009
Yüksek Lisans GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU (YL) (TEZLİ) 2003
Lisans Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1999
Ar Gör Dr GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI 2000 -
  • Avrupa Birliği Hukuku
  • Uluslararası Ekomomik Hukuk
  • Uluslararası Rekabet Hukuku
Ali Cenk Keskin,  "Ukrayna’daki Son Gelişmeler Işığında Devlet Borçlarına Ardıl Olunması Sorunu. ",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  vol.1,  37-54,  (2016).
Ali Cenk Keskin,  "Uluslararası Adalet Divanı içtihatlarında bireyin değişen yüzü",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Vol.1,  199-217,  (2012).
Ali Cenk Keskin,  "Daha Etkin Bir Uluslararası Rekabet İçin Hukuki Çerçeve Arayışı",  Rekabet Dergisi,  12(2),  91-164,  (2011).
Ali Cenk Keskin,  "Evolution de la jurisprudence américaine et européenne vers la théorie de l effet dans l application unilatérale du droit de la concurrence",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Vol.1,  83-107,  (2007).
Ali Cenk Keskin,  "Avrupa Şirketi ve Vergisel Statüsü",  Legal Mali Hukuk Dergisi,  Vol.4,  991,  (2005).
Ali Cenk Keskin,  "La prohibition des ententes entre les entreprises en droit de la concurrence turc et communautaire. ",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Vol.2,  45-64,  (2002).
Ali Cenk Keskin,  "",  Avrupa Birliği Temel Kurum ve Değerleri,  Onikilevha,  134,  (2019).
Ali Cenk Keskin,  "",  Uluslararası Rekabet Hukuku ,  Onikilevha,  599,  (2016).
Ali Cenk Keskin,  "",  Pour un nouveau droit international de la concurrence ,  L'Harmattan,  628,  (2010).
Ali Cenk Keskin,  "",  Şirketler hukuku alanında Avrupa Topluluğu düzenlemeleri ve Avrupa Şirketi ,  Beta,  116,  (2004).
Al Cenk Keskin,  "Ukrayna’daki Son Gelişmeler ve Devlet Borçlarına Ardıl Olunması Sorunu",  Uluslararası Hukukun Yeni Test Sahası Ukrayna ,  ,  (2014).