Aylin Ecem Gürşen

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2017
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İşletme 2014
Lise İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi 2010
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı. 2014
  • Pazarlama
  • Marka Yönetimi
  • Sanat Pazarlaması
Aylin Ecem Gürşen,  "Gelişmekte Olan Bir Pazarda Gelişmekte Olan Bir Alan: Türkiye'de Sanat Pazarlaması",  International Congress of Management Economy and Policy,  ,  (2018).
Aylin Ecem Gürşen,  "Retro Pazarlama Etkinlikleri ve İlişkili Olduğu Çalışma Alanları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme",  16. Ulusal İşletmecilik Kongresi,  ,  (2017).