Aylin Ecem Gürşen

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   
Ofis No.:   
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İşletme 2014
Lise İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi 2010
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı. 2014