Doğan Kara

Université Galatasaray
E-Mail:
Téléphone:
Fax:    
Interne:   1270
Bureau No.:   
Master Université Galatasaray Institut des Sciences Sociales, Programme de Master de Recherche en Droit Privé 2020
Licence Université Galatasaray Faculté de Droit 2017
Assitant de recherche Université Galatasaray, Faculté de Droit, Chaire de droit civil 2017-...
  • Droit civil, Droit des obligations, Droit réel, Droit de la famille et de la succession
Doğan Kara,  "Manevi Tazminat Alacağının Üçüncü Kişiye Devri ve Miras Yoluyla İntikali",  Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan,  On İki Levha Yayıncılık,  279-321,  (2020).
Doğan Kara,  "Public and Private International Law Bulletin",  Public and Private International Law Bulletin,  39/1,  145-188,  (2019).
Doğan Kara,  "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasar Sorunu ve Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırılması",  Public and Private International Law Bulletin (Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni),  38/I,  ,  (2018).
Doğan Kara,  "İsviçre-Türk Hukuk Sisteminde Ayıptan Sorumluluk Çerçevesinde Doğrudan ve Dolaylı Zarar Ayrımı",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2018/I,  ,  (2018).
Doğan Kara,  "İnternette Linkler Yoluyla Umuma İletim Hakkına Müdahale: Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 13 Şubat 2014 Tarihli Svensson ve Diğerleri, Retriever Sverige AB’ye Karşı Kararının İncelenmesi",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  2018/II,  401-428,  (2018).
  Aucune information !