M. Conf. Assoc. Barış Kara

Université Galatasaray
E-Mail:
Téléphone:
Fax:    
Interne:   1341
Bureau No.:   C204
Doctorat Université Marmara / La Publicité et la Promotion 2012
Master Université Galatasaray / Recherches en Médias et en Communication 2007
Licence Université Galatasaray / Faculté de Communication 2004
Baccalauréat Lycée de Galatasaray 1999
Professeur Adjoint Université Galatasaray / Faculté de Communication 2016 -
Assistant de Recherche Université Galatasaray / Faculté de Communication 2007 - 2016
  • Ethique de Marketing
  • Ethique en Entreprise
Bora Çavuşoğlu, R. Gülay Öztürk, Barış Kara,  "Spor Pazarlama Çalışmalarında Yeni Medya Aracı Olarak İnternet Kullanımının Önemi: Türkiye ve İngiltere’deki spor kulüplerinin WEB sayfalarının incelenmesi",  Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,  8,  ,  (2011).
R. Gülay Öztürk, Barış Kara,  "Etnik Pazarlama ve Etnik Reklamcılık",  İleti-ş-im,  ,  ,  (2010).
Özlem Danacı Yüce, Barış Kara,  "Belle de Sport: Représentation des femmes dans les pages sportives des quotidiens Turcs",  İleti-ş-im,  ,  ,  (2009).
Barış Kara,  "Les valeurs de la société de consommation: une analyse sémiologique des publicités de presse",  İleti-ş-im,  ,  ,  (2009).
Halime Yücel, Barış Kara,  "Reklamda Çocuk İmgesinin İşlevi",  İleti-ş-im,  ,  ,  (2005).
Hülya Uğur Tanrıöver, Barış Kara,  "Yabancı Dizi İzleyicisi Gençlerin Yaşam Tarzları ve Tüketim Alışkanlıkları",  Kavramdan Pratiğe: Medya ve Tüketim,  Libra,  ,  (2015).
Özlem Danacı Yüce, Barış Kara,  "Herşeyimiz Televizyon",  Çocukların Medyayı Alımlama ve Kullanım Biçimleri,  TRT Yayın Dairesi,  ,  (2014).
Gülay Öztürk, Barış Kara,  "Digital Entertainment Culture and Generation Y: An Evaluation on Social Network Games in Turkey",  Cultural Perspectives on the Entertainment Industry: Communication, Media, and Societal Impacts,  IGI Global,  ,  (2014).
Saba Gamze Oral, Barış Kara,  "Tüketici Davranışları",  Markaloji: markaya dair her şey,  Giza,  ,  (2012).
Hülya Uğur Tanrıöver, Barış Kara,  ""American Way of Life" et les jeunes adultes en Turquie: lectures et usages des séries américaines",  Colloque international et interdisciplinaire: Jeunes Adultes et Circulation des Biens Culturels,  ,  (2014).
Barış Kara,  "TRT’nin Uluslararası Açılımı",  Geçmişi, Gelişimi ve Geleceği Üzerinden Türk Televizyonculuğunu Anlamak,  ,  (2013).
Kerem Rızvanoğlu, Özgürol Öztürk, Barış Kara,  "What ads say, what audience gets? From Semiotics to Eye Tracking, A Multi-Method Approach for the Analysis of the Audience’s Perception of Advertisements",  Marmara Üniversitesi 2nd International Conference on New Media and Interactivity,  ,  (2010).