Prof. İnci Çınarlı

Galatasaray University
E-Mail:
Phone:  (212) 227-4480
Fax:    (212) 227-5148
Internal:   1301
Office No:   C327
Ph.D. Marmara University Social Sciences Institute: Communication Studies/Public Relations 2004
Master Istanbul University Social Sciences Institute: PR, Advertising and Publicity 1996
Bachelor's Degree Istanbul University Faculty of Communication 1992
High School Galatasaray Lisesi 1987
Full Professor Galatasaray University Faculty of Communications 2018-
Dean Galatasaray University Faculty of Communications 2017-
Faculty Administrative Board Member Galatasaray University Faculty of Communications 2015-2017
Faculty Board Member Galatasaray University Faculty of Communications 2013-2015
Associate Professor Galatasaray University Faculty of Communications 2011-2018
Head of Public Relations Department Galatasaray University Faculty of Communications 2008-2015/2017-
Assistant Professor Galatasaray University Faculty of Communications 2004-2011
Coordinator MA Strategic Communication Management Galatasaray University Social Sciences Institute 2004-
Research Assistant Galatasaray University Faculty of Communications 1994-2004
  • Health Communication
  • Crisis and Risk Communication Management
  • Public Relations Theories and Ethics
  • Critical Perspectives in Public Relations
  • Manipulation
  • Corporate Social Responsibility
İnci Çınarlı,  "In Search of a Scapegoat: The Global Corporate Blame Game",  Online Journal of Communication and Media Technologies,  Special Issue,  69-85,  (2016).
İnci Çınarlı,  "Stratejik Sağlık İletişiminin Sağlığın Tıbbileştirilmesindeki Rolü",  İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,  43, Güz,  204-216,  (2016).
İnci Çınarlı,  "Stratejik İletişim Yönetimi Bağlamında Paydaş Kuramının Eleştirel Bir Değerlendirmesi",  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,  1,  23-36,  (2014).
İnci Çınarlı,  "Bir Kriz İletişimi Yönetimi Vaka Analizi: Kaybolan Malezya Havayolları MH370 Sefer Sayılı Uçağı",  İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi,  38,  96-114,  (2014).
İnci Çınarlı and Halime Yücel Bourse,  "İletişiminin Bakış Açısı ile Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet",  İnci Çınarlı ve Halime Yücel Bourse (eds.), İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültei,  Özel Sayı, No.3,  31-51,  (2013).
İnci Çınarlı,  "İletişimi Açısından SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) Salgını",  İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültei,  2,  55-69,  (2005).
İnci Çınarlı,  "Döngü Uzmanları (Spin Doctors) Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu",  İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültei,  1,  165-174,  (2004).
İnci Çınarlı,  "Halkla İlişkilerden Kurumsal Stratejik İletişime",  Gaye AslI Sancar (ed.), Kurumların Yeni İletişim Biçimleri,  İstanbul: Beta Yayınları,  11-26,  (2018).
İnci Çınarlı,  "Kitle İletişimi ve Eleştirel Sağlık Okuryazarlığı",  Filiz Yıldırım ve Alev Keser (ed.), Sağlık Okuryazarlığı,  Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yayınları,  15-28,  (2015).
İnci Çınarlı and Elgiz Yılmaz,  "The Media Manufacturing the Sense of Health, Illness and Disease: Health Coverage in Turkish Newspapers",  Isabelle Lange and Zoe Norridge (eds.), Illness, Bodies and Contexts: Interdisciplinary Perspectives,  Oxford: Interdisciplinary Press,  179-197,  (2010).
İnci Çınarlı,  "Risk Toplumu’nda Sorumluluk Kavramı ve Medyanın Risk İletişimindeki Rolü Üzerine",  İnci Çınarlı (ed.), Belirsizlik Toplumunun Krizi,  İstanbul: Beta Yayınları,  3-22,  (2009).
İnci Çınarlı (ed.),  "-",  Belirsizlik Toplumunun Krizi,  İstanbul: Beta Yayınları,  -,  (2009).
İnci Çınarlı,  "-",  Stratejik İletişim Yönetimi (2.Baskı 2013),  İstanbul: Beta Yayınları,  -,  (2009 ).
İnci Çınarlı,  "-",  Sağlık İletişimi ve Medya,  Ankara: Nobel Yayınevi,  -,  (2008).
İnci Çınarlı,  "Bilim ve Sağlık Haberciliği: Kamu Yararına Doğru, Ulaşılabilir ve Kullanılabilir Enformasyon İletimi ve Sorumluluklar",  Metin Işık ve Ayhan Erdem (ed.), Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim,  Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları,  145-166,  (2008).
İnci Çınarlı ve Elgiz Yılmaz,  "Sağlık Bilincinin Oluşturulmasında ‘Medya Okuryazarlığı’nın Önemi",  Nurçay Türkoğlu ve Melda Cinman Şimşek (ed.), Medya Okuryazarlığı,  İstanbul: Kalemus Yayınları,  266-275,  (2007).
İnci Çınarlı and Halime Yücel Bourse,  "Framing 'Rational Use of Medicines': Comparative Content Analysis of Turkish Public and Private Sector's Health Communication Campaigns",  15th Annual International Conference on Communication & Mass Media, ATINER, Athens, Greece,  1-26,  (2017).
Yasemin İnceoğlu and İnci Çınarlı,  "A Critical Analysis of Turkish Media Landscape for a Better Media Literacy Education",  Communication and China Fudan Forum: Media Literacy and Citizenship,  47-56,  (2007).