Dr. Cemil Yıldızcan

Galatasaray University
E-Mail:
Phone:  (212) 227-4480
Fax:    
Internal:   511
Office No:   307
Phd Panthéon-Sorbonne University - Paris1 & Galatasaray University, Political science 2017
Master Galatasaray University, Department of Political Science, Istanbul 2010
Bachelor's Degree Galatasaray University, Department of Economics, Istanbul 2006
Affiliated Researcher Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-Paris) 2017
Research assistant Galatasaray University, Department of Political Science 2007
  • Theories of the state, public/territorial administration, sociology of the state, populism and democracy
Yıldızcan, C., Çiner, C. U.,  "Prefect as an Object of Administration",  Memleket Siyaset Yönetim,  Vol. 13, No. 29,  1-30,  (2018).
Yıldızcan, C., Bayraktar, U.,  "The empowerment of Turkish governors within hybrid settings of public administration (https://doi.org/10.1080/13629395.2017.1398889)",  Mediterranean Politics,  Vol. 0 , Iss. 0,0,  1-20,  (2017).
Yıldızcan, C.,  "Agir comme l’État : De l’administration des périphéries vers l’administration des incertitudes ",  Les Multiples facettes de l’État en Turquie,  L’Harmattan,  137-178,  (2016).
Yıldızcan, C., Özpınar, C.,  "Policing Dissent: Authoritarian Reformulation of the State in AKP’s Turkey",  Examining State and Evil: Authoritarian Slips, Past and Present. Ethics, Evil and the State,  Inter-Disciplinary Press,  43-52,  (2013).
Yıldızcan, C., Adadağ, Ö.,  "Küreselleşmenin Yüzleri",  Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri,  Dipnot Yayınları,  5-37,  (2011).
Yıldızcan, C.,  "Küreselleşme Çağında Demokrasi Talebi : İyi Yönetişimin Kötü Çocukları",  Küreselleşme ve Demokrasi. Küreselleşmenin Farklı Yüzleri,  Dipnot Yayınları,  289-337,  (2011).
Yıldızcan, C., Yaka, Ö.,  "Çözülen Ne : Otoritarizm mi Demokrasi mi ?",  Hegemonyadan Diktatoryaya : AKP ve Liberal-Muhafazakar İttifak,  Tan Kitabevi,  237-261,  (2010).
Bayraktar, U., Yıldızcan, C.,  "Dönüşüm Aktörü Olarak Valiler",  10. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kamu Politikalarında Dönüşüm, TODAİE,  87-114,  (2012).